Stort uppslagsverk namnger nu Kulturprofilen

"Vi tycker att det är helt rimligt", säger uppslagsverkets chefredaktör.