Orienteringssporten växer men har svårt att locka deltagare från olika samhällsklasser.
Orienteringssporten växer men har svårt att locka deltagare från olika samhällsklasser. Bild: PETER HOLGERSSON

Utmaning med mångfald inom orientering

Orienteringsidrotten växer och är nu Sveriges 17:e största idrott sett till antalet utövare. Dock har man svårt att locka utövare från alla samhällsgrupper.
– Det är svårt att locka utövare och det drabbar ju även mångfalden, säger Henrik Undeland som är ledamot på Göteborgs orienteringsförbund.

ANNONS
|

O-ringen är i full gång i Östergötland och lockar varje år omkring 20 000 deltagare. Antalet orienteringsutövare fortsätter växa och var förra året uppe i 86 573 stycken. Därmed är orientering den 17:e största idrotten i Sverige.

Liksom många andra idrotter har orienteringen ett bekymmer med mångfald. Trots att idrotten är relativt billig att utöva har man svårt att locka deltagare från olika samhällsskikt. Istället är det mestadels akademiker som orienterar.

Det görs insatser

– Det är svårt att locka utövare och det drabbar ju även mångfalden, säger Henrik Undeland som är ledamot på Göteborgs orienteringsförbund.

Trots bristen på mångfald vad gäller att locka folk från alla delar av staden och från alla samhällsskikt har orienteringen lyckats på andra mångfaldsområden.

ANNONS

– Vi har nästan lika många killar som tjejer som deltar och åldersspannet fördelar sig mellan 5-100 år, säger Henrik Undeland.

Göteborgs orienteringsförbund är medvetna om utmaningarna som finns kring mångfalden. Bland annat har man precis tryckt nya kartor över Angered och även över alla skolområden i Göteborg för att motarbeta rädslan för skogen.

– Vi har också en del nybörjarkurser för barn och äldre, samt naturpass och övningar där man kan börja i sin egen takt med att hitta i närområdet, säger Henrik Undeland.

– Det klart att vi vill locka så många som möjligt men det är ju väldigt mycket ideellt arbete som ligger bakom och resurserna räcker inte alltid så långt som man hoppats.

Svårt att synas

Framförallt är dock det stora problemet att orienteringen har svårt att tränga igenom rapporteringen om de större idrotterna. Det är svårt att få publicitet i media och då är det också svårt att nå ut till människor.

– Det är väldigt mycket om de stora idrotterna som fotboll och ishockey. Orienteringen får ibland uppmärksamhet när det är O-ringen och eventuellt på VM men annars är det inte så mycket, säger Henrik Undeland.

ANNONS