Styrelsen oenig kring beslutet om "Kim"

Svenska fotbollförbundets beslut att neka transsexuella "Kims" dispensansökan kan bli prejudicerande för kommande fall. Men styrelsen var oenig.
– Det fanns mänsklig hänsyn att ta, menar Annika Grälls, som reserverade sig mot beslutet.