Stefan Holms båt i lego – ett hopp för barn med muskeldystrofi

Ricky Andreis son är obotligt sjuk i muskeldystrofi, vilket gör att han gradvis förlorar muskelförmågan i hela kroppen. Någon bot finns ännu inte, men forskningen pågår och den fick nyligen ett tillskott på en kvarts miljon – tack vare vännen Stefan Holms lego-båt.
– Kan man använda sitt kändisskap till nåt annat än att vara med i lekprogram på tv så är det väl positivt, säger den forne höjdhopparen.