Stadsmissionen höll träning i Biskopsgården inför Minivarvet

Mycket skratt och en hel del spring i benen bjöds det på när ett 30-tal barn deltog i Göteborgs Stadsmissions träningspass inför Lilla varvet och Minivarvet.
– Idrott ska vara för alla barn och man ska inte ska ha en annan förutsättning utifrån sin ekonomiska bakgrund, säger Camilla Hall, insamlingsansvarig på Stadsmissionen.