Händelserna som skakade om idrotten under 2023

Skandalkyssen i VM, en saudisk idrottsoffensiv och "swifties" som ökade intresset för NFL.
Här är några av händelserna och debatterna som skakade om idrotten under året.