Grauers: "I dagsläget så är inte Frölundaborg något alternativ"

Västlänken kommer tvinga fram en rivning av Lisebergshallen. Frölundaborg har lyfts som en möjlig temporär lösning, en omöjlighet utan ombyggnad med Frölunda HC. – I dagsläget så är inte Frölundaborg något alternativ. Det finns ingen möjlighet, säger Frölundas ordförande Mats Grauers.

ANNONS
|

Byggandet av Västlänken får konsekvenser för idrotts-Göteborg. Lisebergshallen ska rivas vilket kan ställa Redbergslid utan hemmahall från januari 2018.

I måndagsmenade RIK:s ordförande Carl-Magnus Källfält och kommunalrådet Daniel Bernmar på att en möjlig lösning för RIK skulle kunna finnas i Frölundaborg.

Den hall där Frölunda har sin dagliga verksamhet för föreningen.

– Staden har beslutat att Frölundaborg ska byggas ut med två nya isytor, vilket vi är väldigt glada och tacksamma för, säger Frölundas ordförande Mats Grauers och fortsätter:

– Det här är redan beslutat och kommunfullmäktige har sedan lång tid tillbaka anslagit pengar till utbyggnaden av Frölundaborg. Men då gjorde staden en finess, de skickade pengarna till Idrotts- och föreningsförvaltningen (IoFF) för att utföra ombyggnaden. Det var bara det att de inte äger huset utan det gör Higab.

ANNONS

Uppgifterna bekräftas från stadsledningen.

– Det har hamnat lite fel. IoFF fick en investering på 180 miljoner men den hamnade lite olyckligt, säger Patrik von Corswant på stadsledningskontoret.

– IoFF kan inte gärna gå in och bygga om i någon annans fastighet. I och med att Higab äger fastigheten så har vi flyttat över det till Higab, fastighetsägaren, i stället.

Hur går det till när det läggs på IoFF trots att det är Higab som äger Frölundaborg?

– Ibland går det lite fort. IoFF driver normalt isanläggningar, bland annat Slottsskogsrinken som ska rivas och ersättas med de här nya. Då landade investeringen där och då tänkte man kanske inte att det ska byggas in. Hade det varit en separat fastighet så hade det varit okej, men det här ska ju integreras in i Frölundaborg är tanken och då blir det en del av en befintlig fastighet.

– Men vi rättade till det och flyttade över. Annars hade man fått ha två ägare i samma fastighet, det går ju men det blir lite krångligt.

Nu har dock Higab fått uppdraget och ser över hur frågan ska behandlas.

– Vi har precis fått det här till oss. Vi ska sätta oss ner tillsammans med företrädare för staden och se vilket uppdrag vi har fått och tillsätta en planering för hur det ska hanteras och när vi kan starta upp en förstudie, säger Ann-Christin Håkansson, affärsområdeschef på Higab.

ANNONS

Hur lång tid kan det ta?

–Man behöver göra en förstudie för att se vilka förutsättningar det finns på plats.

Vi står inte med i startgrupparna utan vi bemannar upp efter de uppdrag vi får. Jag kan tänka mig att om vi startar i höst så vet vi mer om förutsättningar någon gång under nästa år kan vi sätta mer pengar på projektet.

Hinner inte man inte bygga ut Frölundaborg finns det enligt Mats Grauers ingen möjlighet för RIK att komma dit.

– I dagsläget så är inte Frölundaborg något alternativ. Det finns ingen möjlighet, säger han.

På Got Event som ansvarar för arenor för elitidrotten tittar man på möjliga lösningar kring Lisebergshallen och blickar över stora delar av Göteborg.

– Vi har också känt en oro inför vad som händer när den försvinner. Vi känner ett ansvar för klubbarna och har haft en dialog med RIK men också pratat med andra aktörer. Hur ser det ut i Partille, vad händer med den nya arenan? Lundbystrand, hur ser det ut där?, säger vd:n Lotta Nibell.

– Vi har tittat på våra sporthallar om det finns någon lösning att göra där. Det vi håller på med just nu det är den analysen. Den ska jag presentera under våren.

ANNONS

Under måndagen kom dock ett besked som kan ge ytterligare tid att hitta en lösning på frågan.

– Det har aviserats att det kan hända att det blir en försening i byggstart och rivning. Det är ett jätteprojekt Västlänken så just med hänvisning till att det kan vara eventuella överklagningar eller att man väljer att göra andra etapprioriteringar kan göra att hallen finns kvar ett tag till, säger Nibell.

– Vi försöker också jobba på att få veta vad det är för absolut slutdatum som finns. Går det att köpa tid i den ändan också så är det att föredra.

ANNONS