Sommarkolonin på Galtarö till salu

ANNONS
|

Organisationen Majblomman har sedan 1939 drivit en sommarkoloni på Galtarö vid Halsefjorden i Ödsmål norr om Stenungsund.

Nu ska den drygt 20 hektar stora fastigheten säljas.

Pengarna ska användas till en sommarverksamhet för barn över hela landet – och till en sommarlovsfond där Majblommans föreningar runt om i Sverige kan söka pengar till aktiviteter för barn på sin egen ort.

- Vi har tyvärr sett att många kommuner drar ner på barnomsorg och fritidsverksamhet under somrarna. Då kan vår satsning vara ett komplement som ger barnen möjlighet till sommaraktiviteter på hemorten, säger Bo Norming, Majblommans styrelseordförande.

ANNONS

Han fortsätter:

- Det är förstås mycket tråkigt att behöva lägga ner en verksamhet som betytt mycket för de barn som fått vara där, men vi måste se till alla barns behov i hela landet, säger Bo Norming.

Hur stor den nyinrättade sommarlovsfonden blir beror på intäkterna från försäljningen av fastigheten.

Varje sommar sedan 1939 har cirka 170 barn främst från Västsverige vistats några veckor på Galtarö, som ägs till hälften av Majblommans riksförbund och till hälften av lokalföreningen i Göteborg.

- Fastigheten är mycket nedgången och det krävs stora investeringar, i storleksordningen tre miljoner kronor, för att skapa en godtagbar standard. De pengarna har vi inte, säger Bo Norming, som uppskattar den totala renoveringskostnaden till 20-40 miljoner.

- Bland annat två av byggnaderna mögelskadade.

Majblomman har kontaktat ett flertal kommuner, bland andra Göteborg och Steungsund, och organisationer i Göteborgsregionen för att utreda intresset för sommarlovsverksamhet.

- Ingen har intresse av sommarverksamhet och ingen av dem vi haft kontakt med är intresserade av att köpa Galtarö och driva verksamheten vidare.

ANNONS

Majblomman förbereder nu en försäljning av fastigheten. Hur mycket pengar den kan ge är Bo Norming osäker på.

- Galtarö är som sagt mycket nedsliten, men fastigheten ligger ju vackert på en halvö alldeles vid fjorden, säger han.

Beslutet om att lägga ner sommarverksamheten och sälja Galtarö togs enhälligt vid årsmötet för Majblommans representantskap. Sommarpersonalen och kanslipersonalen på Majblomman har informerats.

ANNONS