Snö på biltak är ingen last

ANNONS
|

Det var i februari förra året som Fjäråsbon körde norrut på E6 med cirka 15 centimeter snö på taket och bakrutan. Norr om Fjärås-påfarten fick en polisbil, som låg strax bakom på motorvägen, ett sjok med snö på sin vindruta.

Ärendet med det snäcktäckta fordonet gick vidare till en åklagare som bestämde sig för att åtala föraren för "bristfällig förankring av last".

Åklagaren ansåg att bilisten hade "underlåtit att ha lasten (snön) på bilen förankrad på föreskrivet sätt".

I den nyligen avkunnade domen anser tingsrätten inte att det finns någon laglig grund för "att snö som genom nederbörd fallit på taket och på bakrutan kan jämställas med last" och menar att det därmed finns fog att ifrågasätta hur snön skulle kunna ha förankrats.

ANNONS

Samtidigt konstaterar rätten att det däremot kan stå i strid med andra trafikbestämmelser att köra omkring med en massa snö på taket:

Men det kan inte bli föremål tingsrättens prövning i detta mål så som åklagaren har valt att föra sin tala, konstaterar tingsrätten avslutningsvis i sin dom.

ANNONS