Klart för skyddsjakt. Mark- och miljödomstolen godkänner skyddsjakt på 170 knubbsälar inom olika Natura 2000-områden längs Bohuskusten. Arkivbild: Bengt Kjellin
Klart för skyddsjakt. Mark- och miljödomstolen godkänner skyddsjakt på 170 knubbsälar inom olika Natura 2000-områden längs Bohuskusten. Arkivbild: Bengt Kjellin

Skyddsjakt på 170 knubbsälar i Bohuslän

ANNONS
|

I våras beslutade Naturvårdsverket om skyddsjakt på 170 knubbsälar i Natura 2000-områden längs Bohuskusten. Föreningen Jaktkritikerna överklagade eftersom de anser att avskjutningen var för stor och att andra åtgärder borde provas först, enligt Lokaltidningen STO.

Men nu har mark- och miljödomstolen i två domar konstaterat att knubbsälsstammen inte skadas eller drabbas av avskjutningen. Domstolen anser också att en minskning av sälstammen är nödvändig för att rädda och bevara kustfisket. Sälarna gör också stor skada på yrkesfiskares redskap och under förra året rapporterades 6 500 skador på redskap in till Havs- och vattenmyndigheten som de ville ha ersättning för.

Fredrik Larson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Västra Götaland, är inte förvånad över att domstolen gick på Naturvårdsverkets beslut.

ANNONS

– Jag hade blivit förvånad om vi inte fått rätt, säger han och tillägger att den mängd som får skjutas är färre än vad tillväxten på knubbsäl kommer att vara i år.

Fredrik Larson berättar att i vissa områden bemödar sig inte yrkesfiskarna ens att lägga ut sina fiskeredskap eftersom de ändå blir förstörda.

Länsstyrelsen har sedan 2013 drivit på för att licensjakt ska införas på säl, då den enligt Fredrik Larson, kvalar in som ett rovdjur likt björn, lo och varg.

– Den är en predator och vi vill ha en förvaltning av beståndet så att populationen regleras.

ANNONS