Skäggeredsborna Rose-Marie Andersson och Mikael Johansson känner lättnad. Flera myndigheter är kritiska till Svevias planerade bergtäkt i södra Lindome. Bild: Kajsa Sjölander
Skäggeredsborna Rose-Marie Andersson och Mikael Johansson känner lättnad. Flera myndigheter är kritiska till Svevias planerade bergtäkt i södra Lindome. Bild: Kajsa Sjölander

Skarp kritik mot Svevias ansökan

Svevias ansökan om en bergtäkt i Skäggered söder om Lindome får svidande kritik. Trafikverket och länsstyrelsen anser att täkten ska avslås och miljönämnden i Mölndal att ansökan är så bristfällig att den inte ens borde prövas.

|

Hur tänkte ni här? Så skulle Trafikverkets yttrande till mark- och miljödomstolen kunna sammanfattas.Myndigheten skriver bland annat att statliga bolaget Svevias ansökan baseras på en ny trafikplats vid E6, men några planer på en sådan anslutningsväg finns inte. Svevia har heller inte fört någon löpande dialog med Trafikverket, och några handlingar, utredningar eller analyser kring transportfrågorna har inte kommit till Trafikverkets kännedom. Myndigheten lindar inte in kritiken: "Trafikverket vill klargöra för så väl den sökande som mark- och miljödomstolen att Trafikverkets synpunkter från samrådet inte har hörsammats".

Länsstyrelsen är också skarpt kritisk och anser att ansökan bör avslås. Enligt myndigheten saknas en arkeologisk utredning över områdets kulturvärden. Dessutom skulle bergtäkten innebära stora olägenheter för de närboende, något som Skäggeredsbon Mikael Johansson håller med om.

– Efter att ha läst yttrandena som har kommit in till domstolen är min bedömning att det inte kommer bli någon bergtäkt, säger han.

Oron som Svevias planer inneburit har ändå fört något bra med sig, enligt Johansson.

– Mitt i allt elände har vi som bor här lärt känna varandra väl. Jag och mina grannar är extremt lättade över att myndigheterna bekräftar vad vi har sagt tidigare.

Även politikerna i grannkommunen Kungsbacka reserverar sig till planerna. De anser att en anslutning till E6 måste säkerställas innan tillstånd kan ges. Miljönämnden i Mölndal bedömer att Svevia måste komplettera sin ansökan med en rad saker innan ärendet ens kan prövas av domstolen.

– Vissa saker är inte utredda ordenligt. Bland annat saknas en ekologisk konsekvensanalys, säger Fredrik Berlin, miljöinspektör i Mölndal.

Svevias råvaruchef Lennart Lindberg har ännu inte tagit del av de inkomna yttrandena.

–Vi har inte diskuterat eller tagit ställning till något i nuläget, säger han.

Fakta: Täkten i Skäggered

  1. Det fristående statliga bolaget Svevia vill starta en bergtäkt strax öster om E 6, i höjd med de södra delarna av Sandsjöbackas naturreservat.
  2. Under ett par års tid har boende i Skäggered protesterat, bland annat genom att sätta upp stora skyltar vid Gamla riksvägen mellan Lindome och Anneberg.
  3. De närboende oroas för stora mängder tung trafik, farliga utsläpp från stendamm och asfaltstillverkning samt buller från stenkrossverksamheten.
  4. Eftersom bergtäkten planeras i ett vattenområde skafrågan avgöras av mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.
  5. Flera myndigheter har nu yttrat sig till domstolen om Svevias ansökan.
  6. Datum för förhandling är ännu inte spikad.