Saudiarabien valdes i förra veckan in i FN:s kvinnokommission. Enligt UD förväntas kvinnor i landet att bära konservativa och heltäckande kläder. I landet är det även förbjudet för kvinnor att köra bil. På bilden syns landets kung Salman bin Abdul Aziz. 
Saudiarabien valdes i förra veckan in i FN:s kvinnokommission. Enligt UD förväntas kvinnor i landet att bära konservativa och heltäckande kläder. I landet är det även förbjudet för kvinnor att köra bil. På bilden syns landets kung Salman bin Abdul Aziz. 

Saudiarabien invalt i FN:s kvinnokommission

ANNONS
|

Kvinnokommission (CSW) ska enligt FN:s hemsida arbetaför att främja kvinnors rättigheter och dokumentera hur kvinnors situation ser ut över hela världen och utveckla globala normer för ökad jämställdhet. I kommissionen, som sammanträder en gång per år, finns 45 FN-länder representerade.

AttSaudiarabien har valts in möts av starkt kritik från den fristående organisationenUN Watch. En organisation som har sitt säte iGenève i Schweiz och arbetar med att granska FN:s arbete.

Asien och Stillahavsområdethar elva platser i kommissionen vars representanter väljs i perioder om fyra år. Utöver Saudiarabien valdes även Irak, Japan, och Turkmenistan in som nya medlemmar i kommissionen från och med 2018 till 2022 från samma region. Iomröstningen valdes även Sydkorea om för en nyfyraårsperiod.

ANNONS

Länderna valdes in under ett möte i förra veckan av de 54 medlemsländerna i FN:s Ekonomiska och Sociala råd (ECOSOC) som kvinnokommissionen arbetar under och där Sverige är med. Då det är hemligt hur de enskilda länderna röstade är det oklart hur Sverige röstade. Men då totalt 47 av 54 länder röstade ja till att välja in Saudiarabienstår det klart att flera av det totalt tio EU-länderna iECOSOC stod bakom beslutet.

Möts av stark kritik

– Att utse Saudiarabien till att försvara kvinnors rättigheter är som att utse en mordbrännare till stadens brandmästare, säger Hillel Neuer, verkställande direktör påUN Watch, i ett uttalande på organisationens hemsida.

Neuer kallar fortsatt valet av Saudiarabien förabsurtoch trycker bland annat på att det till exempel är förbjudet för kvinnor att köra bil i landet.

Åsa Regnér: "Stöttar kvinnokommissionens viktiga arbete"

Under FN:s kvinnokommissions senaste toppmöte i New York i mars i år deltog bland andra Sveriges jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). Hennes pressekreterare Joanna Abrahamsson uppger att ministern i nuläget endast vill lämna en skriftlig kommentar gällande attSaudiarabien har valts in i FN:s kvinnokommission.

"Vi noterar att Saudiarabien har nominerats och valts in som representant för sin geografiska grupp, i enlighet med procedurerna för kvinnokommissionen. FN är en organisation som består av medlemsstater, där alla har lika rätt att delta i organisationens arbete. Val till kvinnokommissionen görs i de regionala grupper som varje medlemsstat tillhör. Sverige stöttar kvinnokommissionens viktiga arbete och välkomnar dialog om jämställdhetsfrågor och kvinnors rättigheter. Detta gäller även för Saudiarabien,uppgerÅsaRegnér i en skriftlig kommentar till GP.

ANNONS

I UD:s reseinformation för Saudiarabien, som är uppdaterad den 23 januari 2017, skriver Utrikesdepartementetbland annat att kvinnor förväntas klä sig konservativt i landet och att kvinnor och män som vistas tillsammans uppmanas att kunna visa intyg på att de är gifta med varandra.

UD skriver bland annat också att kvinnor inte får köra bil och att de inte får åka i en bil med andra män än sin make, bror eller far.

Wallström kritiserade Saudiarabien

2015 hamnade Sverige i en diplomatisk kris medSaudiarabien efter bland annat ett uppmärksammat uttalande avutrikesminister Margot Wallström.

– Det är självklart att politiken i Saudiarabien är långt ifrån en feministisk politik. Framför allt kränks ju kvinnors rättigheter. De får inte ens köra bil. Man piskar bloggare, och man har en kungafamilj med absolut makt. Då är det klart att vi inte kan använda något annat ord än diktatur, sade Wallström angåendeSaudiarabien i Sveriges riksdag.

Wallströms uttalande stoppade, efter en uppmaning från Saudiarabien, henne från att hålla ett tal inför Arabförbundet i Kairo dit hon var inbjuden som hedersgäst.

Arabförbundets utrikesministrar fördömde då ocksåhennes uttalande.

LÄS OCKSÅ:Tidslinje: När Saudiarabien surnade till på Sverige

Sedan tidigare är även Saudiarabien med i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

ANNONS