Ålgräsängar behövs bland annat för att fiskar ska kunna växa till sig och fungerar även som sediment för bottnarna. Bild: Länsstyrelsen Västra Götaland
Ålgräsängar behövs bland annat för att fiskar ska kunna växa till sig och fungerar även som sediment för bottnarna. Bild: Länsstyrelsen Västra Götaland

Satsning för att rädda ålgräset

Närmare 80 procent av ålgräset har försvunnit längs södra Bohuskusten. Nu satsas 11 miljoner på ett nytt projekt för att rädda den viktiga växten.

ANNONS
|

Ålgräset växer i innerfjordarnas grunda vatten och fyller många funktioner. Dels fungerar ålgräsängarna som barnkammare för en hel del fiskarter, exempelvis ål och torsk. Dels motverkar ålgräset att strömmar och vågor rör upp bottnarna och bidrar därmed till klarare vatten.

Men i södra Bohuslän har mängder av ålgräsängar försvunnit de senaste årtiondena och värst drabbat är Kungälvskusten. En stor orsak är kombinationen av klimatförändringar och övergödning som lett till grumligare vatten och mer alger, vilket gör att ålgräset får mindre solljus som växten är i stort behov av. Att det blivit färre stora rovfiskar gör också att småfisken ökar vilket leder till att deras byten, betesdjuren som äter algerna minskar. Dessutom hotas ålgräsängarna av exploateringen av grunda vikar, med fler bryggor och marinor.

ANNONS

– Till slut kollapsar systemet och ålgräsbotten eroderar snabbt bort samtidigt som mattor av tång driver in och tar över, säger Ewa Lavett, marinekolog på länsstyrelsen i Västra Götalands län.

För att vända utvecklingen satsar Havs- och vattenmyndigheten, tillsammans med Europeiska havs- och fiskerifonden, nu 11 miljoner kronor på ett fyraårigt projekt. Satsningen innebär att länsstyrelsen och forskare från Göteborgs universitet tillsammans ska testa nya metoder för att återetablera ålgräs och även bevara det som finns kvar.

– På olika platser inom området ska vi plantera två hektar ålgräs. Tidigare försök med återplantering har inte lyckats, men nu ska vi testa att lägga ut ett sandtäckte på bottnarna och en använda en ny variant av burar som håller undan tångmattorna, säger Ewa Lavett.

Projektet drar igång den här veckan, men de stora återplanterandet kommer att göras under nästa sommar.

Länsstyrelsen och forskarteamet har även fått medel från Vinnova för att utveckla användningen av drönare för att kartlägga utbredningen av ålgräs.

Inom 8-fjordar, ett havsmiljösamarbete mellan kommunerna längs Bohuskusten, välkomnas satsningen.

– Vi är väldigt positiva till att man jobbar med ålgräset. Det finns inte så många verktyg för miljöåtgärder i havet så vi söker ständigt nya metoder för att förbättra tillståndet, säger projektledaren Niclas Åberg.

ANNONS

8-fjordar har själva genomfört många projekt för att förbättra havsmiljön. Deras arbete med att sätta ut ålyngel har fått stor uppmärksamhet och de jobbar också med återetablering av musslor.

– Förhoppningen är att det blir synergieffekter när man återetablerar både musselbanker och ålgräs.

Fakta: Ålgräs

  1. Sjögräs är blomväxter som kan växa på grunda sand- och lerbottnar till skillnad från alger och tång som behöver berg att fästa sig i.
  2. Ålgräsängarna är betydelsefulla livsmiljöer för många arter av växter och djur. Välmående ålgräsängar binder sedimenten, lagrar kol och näringsämnen och är viktiga klimatreglerare.
  3. Ålgräsängar finns både på Västkusten och i Östersjön, upp till Stockholms norra skärgård.
ANNONS