Madelene Thyrén Halling, Jimmy Steffensen och Elisabeth Wahlström hoppas på stor uppslutning vid demonstrationen utanför kommunhuset i Mölndal på onsdag.
Madelene Thyrén Halling, Jimmy Steffensen och Elisabeth Wahlström hoppas på stor uppslutning vid demonstrationen utanför kommunhuset i Mölndal på onsdag.

Protesterar mot stora sparkrav inom förskolan

Sparkrav inom förskolan har väckt starka reaktioner i Mölndal. I morgon demonstrerar föräldrar för att få den politiska ledningen att tänka om.

ANNONS
|

– Det handlar om att skapa debatt. Ska vi verkligen gå med på det här? säger Madelene Thyrén Halling.

Hon är en av föräldrarna som tagit initiativ till demonstrationen som sker utanför kommunhuset i Mölndal inför kommunstyrelsens möte i morgon. Föräldrarna hoppas på stor uppslutning, gruppens facebooksida har cirka 600 medlemmar men hur många som kommer att sluta upp är oklart.

– Det här är en angelägen fråga för alla. Det drabbar i förlängningen hela samhället. Pedagoger är stressade och blir sjukskrivna och när barngrupperna blir för stora påverkar det barnen negativt.

GP har i flera artiklar skrivit om att skolnämnden måste spara 15 miljoner kronor i år för att uppnå en budget i balans. Det ska bland annat ske genom minskad bemanning på förskolor och fritidshem. Sparkraven har skapat protester bland föräldrar som startat namninsamlingar och organiserat olika grupper.

ANNONS

I mitten av maj skickade förvaltningen ut ett brev där föräldrarna informerades om att den yttersta konsekvensen av besparingarna kan bli att förskolor måste stänga och att föräldrar då får hämta barnen. Brevet fick Madelene Thyrén Halling och flera andra att samla krafterna och arrangera onsdagens demonstration.

Föräldrarna som GP träffar upplever att det är tufft för personalen att hinna med sitt arbete, även om de tar sitt ansvar för att hantera situationen på bästa sätt.

–Varför lyssnar inte politikerna på rektorer och lärare? Det är oroväckande, säger Elisabeth Wahlström.

De är också kritiska till förklaringen från den politiska ledningen om att ekonomiska prognoser kom för sent och att omfattande besparingsåtgärder därför krävdes.

– Att det sker löneökningar för lärare vet alla. Det kan inte komma som någon överraskning, säger Marcus Larsson, som driver tankesmedjan Balans och stöttar föräldrarna.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Kristian Vramsten (M) är åtgärdspaketet nödvändigt. Men för att minska effekterna av det vill den politiska majoriteten (M, C, L, KD och MP) avsätta 80 miljoner kronor till skolnämnden 2020, varav 16 miljoner till förskolan och skolan för att säkra bemanningen och minska barn- och elevgrupperna.

– När det gäller 2019 finns en oro och vi får försöka lösa det. Men förvaltningen säger att de har grepp om situationen och att det här inte kommer att ge några större negativa effekter för elever inom förskolan.

ANNONS
ANNONS