Satsningar för 17 miljarder i regeringens vårbudget

Regeringens vårbudget är ovanligt stor på sammanlagt 17,3 miljarder.
Mycket av Sveriges problem, så som vårdkrisen, kommer dock att lösa sig av sig själva när inflationen sjunker, anser regeringen.
– Nu får regionerna göra sin del. De får jobba på ett sätt så att man inte behöver säga upp vårdpersonal, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).