Romina Pourmokhtari: Klimathandlingsplanen innehåller osäkerheter

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) medger att hennes klimathandlingsplan innehåller osäkerheter.
Om hon själv hade fått bestämma, hade den av regeringen sänkta reduktionsplikten gärna fått vara högre.
– Min klimathandlingsplan är inte lika konkret som den förra regeringens, men den är förankrad i verkligheten, säger Pourmokhtari.