Roland är redan på väg mot framtidens jordbruk

Svenska EU-parlamentariker vill att jordbruksstödet styrs om. I stället för att bidraget baseras på gårdens storlek ska lantbrukare som prioriterar hållbart jordbruk premieras.
Roland Höckert på Godegården har redan ställt om.
– Det går att tillämpa andra idéer, men utmaningarna är stora, säger han.