Regeringen om att hyra fängelseplatser utomlands

Regeringen presenterade under torsdagen en utredning om att hyra fängelseplatser utomlands.
Det som en del i att utöka den svenska kriminalvården.
– Det är klart att det finns risker men jag är övertygad om att det går att ta hand om dem på ett bra sätt, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

ANNONS
|

Den svenska kriminalvården behöver utökas och på torsdagens pressträff presenterades olika tillvägagångssätt för att klara av ett allt större behov av fler fängelseplatser.

Det var justitieminister Gunnar Strömmer, Adam Marttinen (SD), ledamot i justitieutskottet, och Ingemar Kihlström (KD), kriminalvårdspolitisk talesperson, som presenterades nyheten om att man ska utreda möjligheten att hyra fängelseplatser utomlands.

Regeringen och SD vill se över straffskalan när det kommer till flera olika brott, bland annat brott kopplade till gängkriminalitet. Med strängare straff räknar man med att det kommer bli ett allt högre tryck på den redan ansträngda kriminalvården och ett allt större behov av fler platser att inhysa dömda.

ANNONS

Den utredning som nu ska startas ska se om man som ett komplement till att bygga ut i Sverige, kan skriva avtal med andra länder om att hyra fängelseplatser.

– Uppdraget ska redovisas den 16 december nästa år, efter det avser vi att arbeta med frågan så skyndsamt som möjligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

”Klart att det finns risker”

Vilka länder som skulle kunna bli aktuella att skriva avtal med är inte bestämt, men Gunnar Strömmer menar att man kommer kolla på länder i ”närområdet”.

– Man kan tänka sig Norden och Europa. Det är framför allt där som erfarenhet finns med andra jämförbara länder som hyrt platser utomlands.

Både Norge, Danmark och Belgien har tidigare hyrt fängelseplatser i andra europeiska länder. Bland annat ha Nederländerna hyrt ut platser.

Gunnar Strömmer menar att man kollar på andra länder som liknar Sverige, men som har en större kapacitet, så som just Nederländerna.

– Det är klart att det finns risker men jag är övertygad om att det går att ta hand om dem på ett bra sätt. Det är det utredaren ska göra och vi är öppna för vad utredaren kommer fram till. Vår poäng är att gå till botten med de här frågorna.

ANNONS

Kommer behöva fördubbla platserna

Regeringen menar att minst en fördubbling av fängelseplatser kommer att behövas. Hur många man kan få utomlands kan inte Gunnar Strömmer svara på.

– Skulle vi komma framåt med något eller ett par avtal är det ju en löftesrik start. Vad det innebär över lång tid är omöjligt att uppskatta.

Vilka grupper av fångar som skulle kunna bli aktuella för förflyttning utomlands ska utredningen visa. Men bland annat kan det bli aktuellt för fångar med dubbla medborgarskap.

LÄS MER:Jimmie Åkesson vill skicka svenska fångar till Rumänien

LÄS MER:M vill att Sverige hyr fängelseplatser i Kosovo

LÄS MER:Regeringen: Inte ens planerade fängelser räcker

ANNONS