Regeringen och SD satsar 1,4 miljarder extra till fler fängelseplatser

Regeringen och SD ska satsa nära 1,4 miljarder på nya fängelseplatser i vårdbudgeten.
Kriminalvården får också i uppdrag att få ner dygnskostnaderna för varje fängelseplats.
– Vi i SD har tidigare pratat om att utländska medborgare ska ha lägre standard än svenska medborgare. Det tycker jag är högst relevant, säger Richard Jomshof (SD), ordförande i justitieutskottet.