Nästa steg för Tobé (M): Få asylsökande utan skyddsskäl att lämna EU

Tomas Tobé (M) har varit i blickfånget som Europaparlamentets rapportör när det gäller EU:s stora migrationspakt. Med pakten klubbad är det dags att ta nästa steg, att få människor att lämna EU.
– Vi är öppna för idén att ha återvändandecenter utanför Europa, säger Tomas Tobé.