Ministern om förbudet av manifestationer: ”Bra att Chalmers agerar”

Utbildningsminister Mats Persson (L) välkomnar Chalmers beslut om att förbjuda politiska manifestationer. Han menar att universiteten måste fokusera på utbildning och forskning.
– Universitet ska vara universitet främst, det vill säga fokusera på utbildning och forskning och inte vara en arena för politiska kampanjer eller pamfletter, säger han.