Ingen kriskommission för skolorna i Göteborg

Moderaternas förslag om en kriskommission för att utreda Göteborgs fallerande skolresultat fick avslag i kommunstyrelsen under onsdagen. Partierna tycks vara ense om att det är ett prekärt läge för stadens skolor – men har vitt skilda åsikter om varför och vad som bör göras åt problemen.
– Det är oansvarigt av oss i politiken att vi inte tar tag i det här bättre, säger Axel Josefson.