”Höger och vänster har bytt plats angående EU”

Vindarna har vänt angående synen på EU, hävdar forskarna i ”Propagandainspektionen” på JMG. De negativa har blivit mer positiva och vice versa. I övrigt blir det opinionsläget som avgör valet – på sättet att framgångar för ena sidan kommer att generera fler röster åt den andre.