Försvarsministern: Så kommer svenskarna märka av Nato

Försvarsminister Pål Jonson (M) tror att Natointrädet kommer att synas i folks vardag.
Till exempel i form av amerikanska stridsflyg som övar över svenska städer.
– Försvarsmakten och internationella förband kommer att vara mer närvarande, det är väl en av de främsta konsekvenserna, säger han till GP.