Charlie Weimers (SD) vill riva upp klimatlagstiftningen

Svenska folket tycket att klimatfrågan är EU-valrörelsens viktigaste. Även Charlie Weimers (SD) håller klimatfrågan högt. Men för hans del är fokus att riva upp den EU-gemensamma lagstiftningen på området.
– Annars kommer Europa att avindustrialiseras, säger Charlie Weimers.