AB Framtiden ska bygga traditionella Göteborgshus

Göteborgs allmännytta, också känt som AB Framtiden, har tagit fram koncepthus som tar avstamp i klassisk göteborgsk bebyggelsetradition.
Från 2025 ska AB Framtiden leverera 2 300 nya bostäder varje år år – som kan komma att följa en och samma mall.
– Det är ett paradigmskifte, säger Johannes Hulter (S), kommunalråd med ansvar för stadsutveckling.