Polisen pekade ut ensamkommande - backar

Sedan i lördags har det stått på polisens hemsida att de som utsätter tjejer för sexuella ofredanden är ensamkommande barn. Men efter att GP ställt frågor om varför en myndighet pekar ut en hel grupp individer har polisen gått in och tagit bort formuleringen.

ANNONS
|

Det var efter att det anmälts flera sexuella ofredanden på festivalen Putte i Parken i Karlstad som polisen lade ut en händelserapport på sin hemsida. Vid det laget hade det gjorts åtta anmälningar och två personer hade gripits.

Det råder ingen tvekan om vilka som tar sig dessa friheter. Gäng med 7-8 killar tillhörande gruppen ensamkommande barn.

Vid ett senare tillfälletillbakavisas uppgifterna av en annan anställd inomVärmlandspolisen.

– Att säga att de kommer från en viss stad eller en viss grupp, det kan man inte göra. Det har varit ett blandat underlag, sägerEva Högfeldt.

LÄS OCKSÅ:Alexandra utsattes för övergrepp i publikhavet​

ANNONS

Totalt har polisen i Värmland tagit emot 28 stycken anmälningar som gäller sexuella ofredanden under festivalen Putte i Parken. Polisen sammanfattar anmälningarna med att offret i samtliga fall är enung kvinna som blir sexuellt ofredad, eller vardagligt uttryckt"tafsad" på, i skydd av en tät folkmassa.

– Förövaren är en ung kille eller man. Vi har gripit sju stycken misstänkta hittills. Sex är yngre män i 15-20-årsåldern och en är en 35-årig man, säger Urban Bengtsson, polisinspektör iKarlstad.

Är det då rätt att skriva att "det råder ingen tvekan" om att det är ensamkommande barn?

– Jag kanvarken bekräfta eller förneka att det är så.Utredningarna får visa vad det ger. 35-åringen är definitivt inte det. Men jag vet att två av de misstänkta bor på ett hvb-hem. Jag kan tycka att polisen ska vara försiktig och restriktiv med vad vi går ut med. Sen om det är välvilja, etnicitet ska bara ha bäring om det har relevans,säger Bengtsson.

Att en myndighet använder sig av värderande och subjektiva uttryck på det här sättet är problematiskt, menar Idéhistorikern Patricia Lorenzoni.

–Polisen tillskriver en enskild gruppenkollektiv skuldbörda och det är inte deras uppgift, säger Lorenzoni.

Flera medier i Sverige publicerade denna uppgift.

ANNONS

–Jag oroas över bristen på demokratisk reflektion hos journalistkåren. När polisen börjar använda den sortens ordbruk då kan man hänvisa direkt till en myndighet.Men om media tar sitt demokratiska uppdrag på allvar så ska medias roll definitivt inte vara att förhålla sig okritiskt till en myndighet ochupprepa ett språkbruk som kan skada människor, menar Lorenzoni.

LÄS OCKSÅ:Pernilla Anderssons ilska mot män som våldtar​

Under måndagen kontaktar GP polismyndigheten i Värmland för att fråga om det är ett lämpligt språkbruk för Polisen. Men innan vi hunnit bli uppringda av ansvarig chef har formuleringen tagits bort från hemsidan.

–Det var en olycklig formulering och det ska vi ta till oss. Vi har ändrat det nu.Det är viktigt att vi är sakliga i den informationen vi ger. Man ska inte generalisera och peka ut en grupp på det här viset. Vi skata det från fall till fall, sägerchefen för polisområde Värmland, Lars Wirén.

Hur serdu på att er "olyckliga formulering" reproducerats landet runt av olika medier?

–Jag kan inte recensera det. Jag och vi på Polisen tar ansvar för vad vi har skrivit och vi tycker att formuleringen var olycklig.Vi som myndighet måste vara tydliga och riktiga så viintemissuppfattas. Annars riskerar vi att vår informationtas för given och kan användas i andra sammanhang.

ANNONS

Forskaren Lorenzoni menar att språkliga förändringar av det här slaget är en förberedelse för våld. Alltså i den mening att de riskerar att leda tillpolariseringar i samhället.

– Det kan handla omvåld och trakasserier som vissa upplever på gatan, en rörelsebegränsning som gör att vissa människor inte syns eller hörs i vissa sammanhang. Det avhumaniseradespråket är en förberedelse för våld, menar Idéhistorikern Patricia Lorenzoni.

LÄS OCKSÅ:Elisabeth Massi Fritz kritik mot polisen​

I förlängningen menar hon att Polisens användning av den här typen av termer kan leda till att rasism normaliseras. Istället för att vara begrepp och utpekanden på hatsajter så spreds dessa plötsligt i riksmedier. Men Polisområdeschefen menar att det inte var Polisens intention att sprida rasism.

–Jag vet inte vad jag ska svara, det är inte det som är syftet. Att andra använder det för att fram sitt budskap är olyckligt, det är inte det som är avsikten på nåt sätt.

Ska man som journalist behöva ettetiskt filter när man läser era händelserapporter?

–Vi har valt att ändra. Jag kan inte ta ansvar för vad media skriver.Jag tycker att vi i huvudsak är sakliga. Man måste alltid göra en sakgranskning och tycker man att något är konstigt får man analysera. Men man får utgå från att polisen är saklig och objektiv i sin formulering men i det här fallet uttryckte vi oss på ett olyckligt sätt, avslutarchefen för polisområde Värmland Lars Wirén.

ANNONS

Men Lorenzoni tycker att det finns något otäckt i den förskjutning som sakta sker genom språkbruket. Hon menar attdet finns vissa ord som från samhällets sidasignalerar en form av ansvar som begreppet "barn". Det är en juridisk term för att signalera att någon inte är straffmyndig men den signalerar också att samhället har ett utvecklat ansvar.

–Inom rasistiska, nationalistiska och invandringsfientliga miljöer har det förekommit en aggressivt formulerad kritik mot användandet av ordet "ensamkommande barn".Det som är skrämmande är att när polisen ägnar sig åt kategorisk skuldtillskrivning såmedverkar man till detta. Det blir en avhumanisering avordet ”barn” som tidigare varit ett sätt att stärkasättet man relaterar tillunga människor, menar Idéhistorikern Patricia Lorenzoni.

ANNONS