Sociologi

Sociologi är en vetenskaplig disciplin som studerar samhällen och social handling i vid bemärkelse.

ANNONS