Ett helt våningsplan på Världskulturmuseet i Göteborg ska hyras ut för att få in pengar till myndigheten.
Ett helt våningsplan på Världskulturmuseet i Göteborg ska hyras ut för att få in pengar till myndigheten.

Nytt världskulturmuseum i Stockholm

Statens museer för världskultur måste spara pengar. I ett förslag till regeringen föreslås nu att ett helt våningsplan på Världskulturmuseet i Göteborg hyrs ut för att få in pengar. Samtidigt byggs ett nytt Världskulturmuseum i Stockholm.

ANNONS
|

Myndigheten Statens museer för världskultur fick i julas i uppdrag av regeringen att redovisa hur man kunde få sin ekonomi i balans. På fredagen lämnades rapporten in till kulturdepartementet.

Lokalkostnaderna är en tung post i budgeten. För att på kort sikt spara och få in nya pengar ska man enligt förslaget hyra ut delar av museilokalerna till externa hyresgäster. När det gäller Världskulturmuseet i Göteborg är tanken att frigöra ett helt våningsplan för uthyrning och detta ska kunna göras redan 2017. Även kontorslokalerna på Skeppsholmen i Stockholm ska delvis hyras ut.

Ny chef

Det var för snart ett år sedan den Göteborgsbaserade myndigheten Statens museer för världskultur fick en ny chef, Ann Follin. Hon tog över en krisande myndighet med ekonomin i obalans och en problemfylld verksamhet. På Världskulturmuseet i Göteborg hade stora delar av lokalerna stått tomma i flera år.

ANNONS

Ekonomin belastades bland annat av ett dyrt hyreskontrakt för Bergrummet i Stockholm som tecknats av den tidigare myndighetschefen.

Ann Follin insåg snart att orimligt mycket pengar gick till lokaler och personal vilket avspeglas i det förslag som överlämnades till kulturdepartementet på fredagen.

Bygger nytt

När det gäller Världskulturmuseet i Göteborg är tanken att frigöra ett helt våningsplan för uthyrning. För att spara pengar vill man också flytta de tre Stockholmsbaserade världskulturmuseerna, Östasiatiska, Etnografiska och Medelhavsmuseet, till en gemensam byggnad . Ett av förslagen är att bygg ett helt nytt stockholmskt världskulturmuseum.

Nya jobb i Göteborg

Statskontoret har även i en granskning av myndigheten i höstas kritiserat den tidigare myndighetschefens smygflyttning av centrala chefsfunktioner från myndighetens säte i Göteborg till Stockholm. Den kritiken har också Ann Follin tagit till sig.

Den förre museichefen för Världskulturmuseet i Göteborg, Karl Magnusson, har utsetts till stabschef för myndigheten. Även myndighetens HR-chef och chef för museernas samlingar är numera placerade i Göteborg där myndigheten har sitt säte.

ANNONS