Tre arkitektstudenter på Chalmers har arbetat fram planerna för ön Trälen.
Tre arkitektstudenter på Chalmers har arbetat fram planerna för ön Trälen.

Nytt samhälle planeras på Trälen

ANNONS
|

Kungälvs miljö- och byggnadsnämnd har gett bygglov för visningshusen som ska stå färdiga till sommaren. Men visionen omfattar ett mindre samhälle med 63 småhus, minst tio lägenheter, en gemensamhetslokal, bryggor och sjöbodar samt en kiosk.

– Det är ett fantastiskt tillfälle. Att exploatera en hel ö, det är något unikt på västkusten. Vi har lagt ned mycket tid och arbete på att skapa något väldigt fint med modern arkitektur anpassad till miljön, säger Göran Moser, som hellre benämner ön Lilla Fjellsholmen än Trälen som den benämnts tidigare.

Han är en av sex privatpersoner med bakgrund inom byggbranschen som köpt ön från den förre ägaren. Detaljplanen ärvde de. Den medger ett 70-tal hus på 75 kvadratmeter i byggyta, med en bostadsyta på mellan 100 och 130 kvadrat. Därtill kommer en komplementbyggnad på 25 kvadratmeter.

ANNONS

Bygglov söks nu för fritidshus men byggnaderna får samma standard som året runt-boende och passar både par och en mindre barnfamilj, framhåller Moser.

Tre arkitektstudenter på Chalmers fick nys om planerna för Trälen och projektet blev i våras deras examensarbete.

– Det är lite unikt eftersom det handlar om att placera bebyggelsen varsamt i naturen, utan att spränga som man vanligtvis gör när man bygger småhus, säger Gustav Johansson och berättar att husen istället ska stå på plintar.

– Helheten var viktig för oss. Vi har tittat på allt från vägar till det sociala och placeringen av husen. Det är ett så bra läge så vi ville att många av husen skulle få ta del av det, att ett hus inte skulle få förstöra för ett annat, säger Filip Karlén.

Studenterna ville också komma bort från den etablerade bilden av hur ett kustsamhälle ska se ut.

Efter examen har de startat företaget Cream Architects ihop och jobbat vidare med att förverkliga projektet ihop med Lilla Fjellsholmen AB.

Detaljplanen för ön medger också tio mindre lägenheter. Dessa ska ritas av arkitekten Gert Wingårdh som har en personlig koppling till platsen.

– Vi väntar nu på förhandsbesked från kommunen. Hur huset ska se ut är inte riktigt klart, säger Göran Moser.

ANNONS

Just nu pågår röjningsarbeten på ön och under våren kommer de tre visningshusen att byggas. Vid årsskiftet 2015–2016 hoppas han att det kommunala avloppet ska vara framme i Åkerhög några kilometer ifrån Trälen. I så fall kan de första invånarna flytta in under våren 2016.

.

Detta är Lilla Fjellsholmen

  1. En mil söder om Marstrand ligger ön som från 1950-talet till 80-talet var en semesterby för Volvoarbetare. Den kallades då Trälen.
  2. Den omfattade då 60 enkla sommarbostäder, gemensamhetsanläggningar och en restaurang.
  3. Stugorna har drabbats av kraftig vandalisering genom årtiondena, men 2006 spelades trots det en dokusåpa för TV4 in på ön.
  4. På 90-talet köptes ön av en lokal exploatör fick igenom en detaljplan som medger ny bebyggelse på ön med minimal inverkan på naturen.
  5. För några år sedan såldes ön till de nuvarande ägarna, sex privatpersoner varav flera är delägare i byggbolaget Byggvesta.

ANNONS