Mette Waldrop och Anders Fors från fritidsföreningen Form och bild samt Heli Garding från Hindås företagarförening jobbar nu aktivt för att få till en nystart av verksamheten.
Mette Waldrop och Anders Fors från fritidsföreningen Form och bild samt Heli Garding från Hindås företagarförening jobbar nu aktivt för att få till en nystart av verksamheten.

Nystart för kultur i Hindås station

ANNONS
|

I över 15 år har det funnits en väl fungerande kulturverksamhet i den anrika stationsbyggnaden på orten. Såväl etablerade som mindre kända musiker har uppträtt där, barnteateruppsättningarna har varit ständigt återkommande och privatpersoner har kunnat hyra stationen som festlokal. Men när den tidigare hyresgästen sa upp sitt kontrakt i våras uppstod viss osäkerhet kring framtiden. Nu står det klar att flera föreningar går samman för att driva verksamheten vidare.

–Vi jobbar för att få till mer öppna timmar och att barn och ungdomar ska hitta hit. Förutom idrottsplatserna så är stationen den enda samlingsplatsen som finns här, säger Heli Garding, ordförande i Hindås företagarförening.

ANNONS

Fast det är fritidsföreningen Form och bild som skrivit under hyreskontraktet och som ansvarar för drift, uthyrning och samordning.

–Vi körde i gång redan i mitten av augusti och under hösten kommer mycket av den verksamhet som redan funnits här att fortsätta, men vi vill ha ännu mer, säger samordnaren Mette Waldrop.

Med hjälp av andra Hindåsföreningar ska allaktivitetshuset fortsätta med marknader, musik och barnteater, kulturskolan och annan kursverksamhet ska bedrivas där och den ska även fungera som möteslokal.

Högt på önskelistan står ett kafé. I två omgångar de senaste åren har ett sådant startats, men båda gångerna lades de ned. Till stor del på grund av bristande lönsamhet.

– Jag tror det är svårt att hitta underlag för ett kafé, men kanske kan det gå att hitta en informell lösning att någon eftermiddag i veckan sälja bullar och kaffe, säger Berit van Lokhorst, kulturchef i Härryda kommun.

Under våren ska politikerna ta ställning i frågan om stationens verksamhet. Ett förslag kommer då att vara en fortsättning av dagens föreningsdrivna kulturhus med stöttning av Härryda kommun. Det andra är att kommunen tar över driften och skapar en verksamhet likt kulturhusen i Landvetter och Mölnlycke.

ANNONS

–Då vill vi få dit ett bibliotek men för att det ska få plats krävs en utbyggnad av stationen, säger Berit van Lokhorst.

Fakta: Hindås station

Den gamla järnvägsstationen (1894) i Hindås räckte inte till för invasionen av skidturister från Göteborg i början av förra seklet.

Arkitekt var Yngve Rassmusen som då nyligen ritat Vasakyrkan i Göteborg.


 Som station slutade den fungera 1993.
Härryda kommun köpte stationen 2012 från Banverket för 200 000 kronor. Renoveringskostnaden beräknades då till sju miljoner.

ANNONS