Ju yngre barn, desto mer negativt med stora barngrupper.
Ju yngre barn, desto mer negativt med stora barngrupper.

Växande barngrupper skapar ilska

ANNONS
|

Skolverket rekommenderar att barngrupper inom förskolan inte bör vara större än 15 barn. Det är det få förskolor i Göteborg som kan leva upp till. Snittet i staden ligger på 17 barn. När Skutehagens förskola i Torslanda omorganiserar kommer vissa avdelningar där ha 23 barn. Enligt Skutehagens förskolechef Peter Hägg görs det för att separera de allra minsta barnen från de lite större.

– Den förändringen behöver göras eftersom kön till förskolan blivit kortare. Tidigare var barnen ofta över två år när de började. Nu kommer barn som nyss fyllt ett. Även föräldrar har haft synpunkter på att vi inte kan fortsätta med ett till fem-avdelningar. Det är ingen bra pedagogisk miljö för någon. Det är därför jag har gjort detta, säger han.

ANNONS

De stora barngrupperna i Göteborg, och i synnerhet i Västra Hisingen, beror på flera samverkande faktorer. Det handlar om stora barnkullar, svårt att rekrytera personal och brist på lokaler. Peter Hägg känner till missnöjet från vissa av föräldrarna men menar att förändringen inte handlar om att ta in fler barn på skolan.

– Jag har inte ökat barnantalet i min organisation men jag ska starta upp två småbarnsavdelningar. Därför kommer antalet barn öka på tre andra avdelningar. Jag har inte gjort en ökning av barntätheten på Skuthagen. Många tror det men så är det inte, säger han.

Vad säger du om det missnöje som finns bland vissa av föräldrarna?

– Det är några som tycker det är bra och andra som tycker det är mindre bra. Det blir alltid reaktioner när man gör en omorganisation.

De stora barngrupperna får också konsekvenser för personalens arbetsmiljö. Enligt Lena Edgren på fackförbundet Kommunal i Västra Hisingen är det en ansträngd situation och en hög arbetsbelastning på förskolorna i stadsdelen.

– Arbetssituationen på förskolorna är jättetuff nu eftersom det inte finns tillräckligt med personal och stora barngrupper. Det finns flera tjänster inom förskolan som ligger ute men det finns varken lärare eller barnskötare som kan söka jobben. Det är det största dilemmat i dag, säger hon.

ANNONS

Pia Williams är professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet och har forskat på vad barngruppernas storlek får för konsekvenser för personal och barn. Hennes forskning visar att större barngrupper gör det svårare att nå läroplansmålen.

– Med fler barn i grupperna så väljer man bort en del av de innehållsområden som kräver mycket personal och som kräver att man delar upp barnen i mindre grupper. Det kan till exempel handla om teknik och naturvetenskap men även att göra utflykter och lämna förskolan, säger hon.

Forskningen visar att ju mindre barn, desto sämre fungerar stora grupper. Rekryteringsproblem, som innebär att barnen ofta behöver lära känna ny personal, inverkar också negativt.

– Med fler människor och fler relationer att hantera så blir det svårare för de yngsta barnen, de mellan ett och tre år. Är det en stor rotation bland de vuxna så blir det en väldigt stressig tillvaro för små barn.

Pia Williams menar att en av de viktigaste faktorerna för att skapa en förskola med hög kvalitet är behörig personal.

– Det visar både svensk och internationell forskning. Att ha utbildade lärare är väldigt viktigt. Vi kan se förskolor där man skapar grupper med färre barn men med outbildade lärare och det är förödande för både barn och förskolan.

ANNONS

Fakta: Barngruppens storlek

  1. Skolverkets nya rekommendationer om gruppstorlek, som kom för drygt ett år sedan, anger följande riktmärke:
  2. 6-12 barn per grupp, för barn i åldrarna 1-3 år.
  3. 9-15 barn per grupp, för barn i åldrarna 4-5 år.
  4. I dag är det i snitt 17 barn per avdelning på förskolorna i Göteborg, en minskning från 17,7 år 2012.
  5. Antal barn per pedagogisk personal är i dag 5,2, en minskning från 5,4 år 2012.
  6. En redovisning hur gruppstorleken i olika åldersintervall ser ut finns i dagsläget inte.

Källa: Stadsledningskontoret, Göteborgs stad.

ANNONS