Värmefiltar kan bli dödsfälla

Många värmefiltar på äldreboenden är dödsfällor. Varje år fattar billiga värmefiltar eld och flera personer har omkommit.

ANNONS
|

- Det finns en enkel grundregel. Dyra värmefiltar är säkra, billiga filtar är farliga, säger Ulf Erlandsson, brandutredare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Efter ett flertal bränder i värmefiltar förmådde Erlandsson för några år sedan ett italienskt företag, som tillverkade de flesta filtarna som såldes i Sverige, att ändra konstruktionen.

Filtarna blev betydligt säkrare och Erlandsson känner inte till något fall där dessa filtar fattat eld.

Men följden blev att andra företag började importera billiga värmefiltar med samma farliga konstruktion som de italienska filtarna haft.

- Jag har försökt få olika myndigheter att stoppa importen av dessa filtar men det verkar vara ogörligt, säger Ulf Erlandsson.

ANNONS

De billiga värmefiltarna har dåligt isolerade eltrådar i skumgummi. Skumgummit åldras med tiden och under påverkan av olika ämnen.

- På äldreboenden påverkas värmefiltarna ofta av urin när de äldre kissar på sig, säger Erlandsson. Det bryter ned skumgummit och eltrådarna, som fungerar som värmeslingor, klumpas ihop vilket leder till överhettning och eventuellt till brand.

Enligt Ulf Erlandsson kostar en bra värmefilt med isolerad koaxialkabel 400-500 kronor. De farliga värmefiltarna, med enkla ledare klistrade i skumgummi eller liknande material, kostar 100-200 kronor.

- Vill man ha en säker värmefilt får man satsa några 100-lappar extra, säger Ulf Erlandsson.

I januari skadades två kvinnor i Varberg sedan en värmefilt överhettats och antänt en soffa. I juli rökskadades två kvinnor och en brandman i Malmö sedan en värmefilt antänt sängkläderna.

Räddningstjänsten i Storgöteborg har sedan 1996 larmats till 15 bränder orsakade av värmefiltar.

ANNONS

Elsäkerhetsverket råd om värmefiltar:

• Är värmefilten äldre än tio år, släng den även om den ser ny ut

• Använd inte värmefilt när du sover

• Låt inte värmefilten ligga påkopplad utan att du ser den

• Vik inte filten, det kan skada värmetrådarna

• Veckla alltid ut värmefilten, annars fungerar inte termostaten

ANNONS