Sedan en dryg vecka har Thomas Ericsson i Alingsås haft sin turbin avstängd. Om den någonsin kommer gå igång igen är högst osäkert. Bild: Stefan Bjarnefors
Sedan en dryg vecka har Thomas Ericsson i Alingsås haft sin turbin avstängd. Om den någonsin kommer gå igång igen är högst osäkert. Bild: Stefan Bjarnefors

Tvingas stänga av elen – efter 300 år

Sedan slutet av 1600-talet har fördämningen i Hjälmared använts för att driva kvarn och sågverk. Men när länsstyrelsen ställer nya krav tvingas Thomas Ericsson att stänga av turbinen – kanske för gott.

ANNONS

Striderna mellan miljömyndigheter och ägarna av de små vattenkraftverk som finns runt om i Västra Götaland blir allt mer omfattande. Efter krav att genomgå en komplett miljöprövning – en tillståndsprocess som kan kosta uppemot en halv miljon kronor – har flera verk tvingats slå igen.

En av de drabbade är Thomas Ericsson i Hjälmared utanför Alingsås. För bara några dagar sedan stängde han av driften av sin turbin i Maryd å som årligen producerar 50 000 kilowatt – nog för att försörja fem hushåll.

– Det är för dyrt att söka tillstånd – och det är för liten chans att jag får igenom det för att lägga så mycket pengar. Så jag har fått stänga ner min naturvänliga produktion. Nu rinner allt vatten över dämmet i stället, helt i onödan, säger han.

ANNONS

För fyra år sedan bytte han ut den gamla turbinen mot en ny som kostade 400 000 kronor. En relativt riskfri investering tänkte han då alla viktiga dokument gällde sedan lång tid. Men när han tillsammans med den lokala fiskeföreningen kontaktade länsstyrelsen för att bygga en fiskvandringsled ålades han att söka nya tillstånd för sitt kraftverk – något som sedan dess inneburit en lång rad överklaganden.

– Jag har inte haft någon dialog med länsstyrelsen alls. Det blir bara nej på allt jag säger. Nu har jag överklagat igen till mark- och miljödomstolen. Men där har jag inte fått något besked ännu.

Att reglerna plötsligt har ändrats beskriver han som absurt.

– Det skulle aldrig hända att de kommer till ett företag och säger att de måste söka nytt bygglov för en industri som redan står på platsen. Det händer liksom inte. Jag är inte emot en miljöprövning, men länsstyrelsen tar inte hänsyn till att mitt kraftverk redan finns, utan jag ska gå igenom samma prövning som den som bygger ett nytt. Jag anser att de har möjlighet att välja en omprövning eller dialog om vad som behöver göras.

Dan Hellman är handläggare vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Han förklarar att myndigheten har prejudicerande domar bakom sig när man nu kräver en miljöprövning.

ANNONS

– Det finns domar från andra delar av landet som visar att vi har gjort rätt. Vi har cirka 35 mindre vattenkraftstationer som skall miljöprövas i Västra Götaland och flera av dessa domar är fortfarande inte avgjorda. Jag kan begripa att en prövning kan bli kostsam för en mindre anläggning men vi kan inte göra undantag av detta skäl. Dessutom finns i många fall också vandringshinder för fisk vid kraftverken som måste åtgärdas.

Fakta: Tvisten kring …småskalig vattenkraft

  1. Flera ägare av småskalig vattenkraft har på senare år tvingats till nya miljöprövningar av länsstyrelsen. Ofta handlar det om mindre kraftstationer i glesbygd som driver lokala sågverk eller andra småskaliga företag men som inte är prövade enligt dagens miljöbalk.
  2. LRF har engagerat sig i frågan och menar att prövningskravet slår ut de flesta mindre kraftverk i Västsverige trots att de har en betydelse för miljövänlig elförsörjning.
  3. Tilläggas skall att riksdagen fortfarande inte tagit slutlig ställning i frågan om prövning av de mindre kraftverken.
ANNONS