Sveriges mest ambitiösa rekonstruktionsprojekt ska få tak

I tio års tid har rekonstruktionen av en av Sveriges äldsta kyrkor pågått. Ett kulturarv från medeltiden har byggts upp från grunden. Målet är att lära sig så mycket som möjligt om medeltida hantverksteknik och sprida kunskap om vårt medeltida arv. Snart är taket klart att lägga på, men nu fattas det 200 000 kronor. – Ja, varje år är man lite orolig om kyrkan ska bli klar, säger Bengt Bygdén, timmerman och hantverkare som jobbar med Södra Råda.

ANNONS
|

En novembernatt 2001 brann en av Sveriges bäst bevarade medeltida kyrkor ner. Branden var ett pyromandåd och totalförstörde de unika interiörmålningarna inuti Råda kyrka i Gullspång som gjorde kyrkan till ett av Sveriges viktigaste medeltida kulturarv.

– Det var inte självklart vad som skulle hända efter att byggnaden brunnit ner, men då initieradedåvarande riksantikvarie det här rekonstruktionsprojektet – Sveriges mest ambitiösa rekonstruktionsprojekt –med syfte att lära så mycket som möjligt om medeltida hantverk, säger Bengt Bygdén som också sitter som ordförande vid Södra Råda akademien.

Riksantikvarieämbetet bestämde att kyrkan skulle byggas upp igen, identiskt till originalet från 1310-talet. Mellan åren 2001 och 2007 gjordes totalt 13 förundersökningar där allt från byggteknik till arkeologiska utgrävningar hanterades.2007 påbörjades rekonstruktionen av den timrade träkyrkan och nu tio år senare är det snart dags för taket att komma på plats.

ANNONS

– Från början trodde vi nog att det skulle vara att hugga fram timret och timra kyrkan som skulle vara det mest tidskrävande. Men det äralla brädorna och spåntäckningen som är det allra mest tidskrävande, fortsätter Bengt Bygdén.

Insikter på vägen

Själva taket har tagit tre år att få klart. Dels för att den typ av tak som fanns på Södra Råda inte längre finns att beskåda iNorden, men också för att hantverkstekniken som användes för 700 år sedaninte är självklar.

– I början hade vi inte klart för oss hur takkonstruktionen som är ett gotiskt tak utan bindbjälkar skulle kunna hålla ihop de resliga elva meter långa timmerväggarna. Men ur flera inventerade kvarvarande medeltida takkonstruktioner kom lärdom.

Bengt Bygdén menar att varje steg i processen har genererat födjupad kunskap och förståelse. Hantverkarnafår använda modern teknik under delar av arbetet ochnär derekonstruerar den större byggnaden, men har ändå ofta valt att använda den medeltida tekniken. Som exempel beskriver Bengt Bygdén när timret skulle komma på plats och bli väggar.

– Vi fann att den medeltida tekniken med stockstege där timret med hävkraft baxades upp på byggnaden och där alla deltog var både smartare, billigare och mer tidseffektiv än att använda kran.

200 000 kronor saknas

Finansieringen till projektet kommer från olika håll, däribland Västra Götalandsregionen och Riksantikvarieämbetet. Pengarna ges för ett år i taget. Enligt Bengt Bygdén är det minskande anslag som har gjort att bygget dragit ut på tiden och i dagsläget saknas 200 000 kronor till att göra färdigt taket.

ANNONS

– För forskningens skull har det varit bra att det har tagit tid, men om jag ska vara ärlig har jag ibland varit orolig för om det ska bli klart, just med tanke på finansieringen.

Ett tak kommer det dock bli, det är Bengt Bygdén säker på.

– Alla vi som jobbar med projektet älskar det och kommer inte lämna det ofärdigt.

En ny fas

Taket börjar läggas under våren och sommaren 2018. Bengt Bygdén gissar att Södra Råda kommer ha sitt tak på plats vid höstens intåg nästa år. Och att det i sig bara är startskottet på en ny fas i projektet. Dörrsmiden, fönster, klockstapel och klocka – drömmen är att allt görs med medeltida teknik.

Innan kyrkan brann ner var den framförallt berömd för de otroliga målningar som klädde väggar och tak.

– Klart att vi hoppas på att det anlitas ett par konstnärer som jobbar med medeltida tekniker och färg, och som gör rekonstruktionen av de berömda målningarna till ett forskningsprojekt som även det kan bidratill fördjupad kunskap, säger Bengt Bygdén.

Under sommaren kan den intresserade boka en guidad visning eller kika i kalendariet och gå på någon av de många föreläsningarna som hålls fram tills augusti.

För mer information gå in på hemsidan sodrarada.traditionsbararna.se

Södra Råda Akademien är en ideell förening bildades den 23 maj 2011. Föreningensändamål att på uppdrag, eller på eget initiativ, bedriva och stödja kunskapsbygge och kunskapsförmedling inom relevanta områden med koppling till den medeltida kyrkan och det medeltida kyrkolivet.

Föreningens medlemmar utför både rekonstruktionsbygge och hantverksforskning samt driver besöksmålet.

ANNONS