Striden om utsläppen på Preemraff i Lysekil – som påverkar hela Sverige

Hot mot klimatmålen eller en nödvändig satsning för en förnybar framtid. Preemraffs planer på expansion i Lysekil väcker starka känslor.
– Det här är helt förödande ur klimatsynpunkt, säger naturskyddsföreningen.
– Anläggningen vi planerar att bygga i Lysekil är en miljöinvestering, kontrar Preem. GP har mött parterna som strider om anläggningen som kan bli en av Sveriges största utsläppare av växthusgaser.