Engagerad i Gottskär. Peter Söderberg (M) har vuxit upp i Gottskär och hoppas att de olagliga bryggorna för med sig en utveckling av hela hamnen.
Engagerad i Gottskär. Peter Söderberg (M) har vuxit upp i Gottskär och hoppas att de olagliga bryggorna för med sig en utveckling av hela hamnen.

Strid om olagliga bryggor i Gottskär

Två olagliga bryggor i Gottskärs hamn ser ut att växa till ett dilemma för hela hamnområdet. Eftersom den nuvarande detaljplanen bara tillåter 18 meter långa bryggor kan bryggstriden få stora konsekvenser.

ANNONS
|

I Gottskär, längst ute på Onsalahalvön, har sjöfart bedrivits sedan 1600-talet. Genom årens lopp har byggnader och bryggor reparerats, byggts ut och modifierats lite efter tyckte och behov. För ett par år sedan ansåg några närboende att det hade gått för långt när tre äldre privata bryggor förvandlades till två 65-metersbryggor, med plats för sammanlagt 90 båtar.

Länsstyrelsen beslutade först att bryggorna kunde ligga kvar av gammal hävd, men det överklagades till mark- och miljödomstolen. Där beslutades att bryggorna var olagliga eftersom den nuvarande detaljplanen endast tillåter 18 meter långa bryggor. Även det beslutet överklagades vidare. För någon vecka sedan meddelade Högsta domstolen att den inte kommer ta upp målet. Därför står nu mark- och miljödomstolens beslut fast - de två bryggorna är olagliga.

ANNONS

– Pandoras ask står nu på glänt, konstaterar Claes Ottosson som är juridiskt ombud för ägarna till de två olagliga bryggorna.

– Om bryggorna ska bort är det ett jätteproblem för hela Gottskär. Då är det nämligen inte bara dessa bryggor som ska bort, säger Ottosson.

Exploateringsingenjör Daniel Josefson vid kommunledningskontoret bekräftar problematiken.

–Det kan komma att landa i att hela detaljplanen för Gottskärs hamn måste göras om, säger han och poängterar:

–Ny detaljplan för hamnen är en lång och komplex process, med väldigt många intressenter inblandade.

ModeratpolitikernPeter Söderberg är sedan länge aktiv i Gottskärs båtliv. Enligt honom har antalet båtplatser inte blivit särskilt många fler under senare år, däremot har båtarna blivit större vilket krävt längre bryggor. I nuläget är det inte särskilt många bryggor som är under 18 meter.

– Är detta ett problem så får vi alla gemensamt försöka lösa det till det bättre. Gottskärs hamn behöver verkligen ett rejält omtag så vi kan utveckla både båtlivet och turismen, säger Söderberg.

Länsstyrelsen har ännu inte beslutat om föreläggande när det gäller de rättligt prövade 65-metersbryggorna.

ANNONS