Späckhuggartrion dök upp vid fiskebåten

"Det är ett roligt inslag i den annars grå vardagen"