Så tycker folk om regionens sjukvård

47 procent av invånarna i Västra Götalandsregionen ger sjukvården godkänt, men nästan lika många, 43 procent, är missnöjda. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av GP.

ANNONS
|

Kaos på akuten, brist på vårdplatser och sjuksköterskor, svårt att få tid på vårdcentraler. GP:s granskning av sjukvården under våren har visat på allvarliga problem. Personal har larmat om såväl dåliga arbetsvillkor som hotad patientsäkerhet.

Trots det uppger 47 procent av befolkningen i Västra Götalandsregionen att de tycker att sjukvården fungerar mycket bra eller ganska bra, enligt GP/Sifos undersökning, som genomfördes i mitten av mars i år.

Ställ din fråga till politikerna på #Pratbar idag

Men 43 procent är inte nöjda och elva procent anser att vården fungerar mycket dåligt.

Om man följt den senaste tidens vårddebatt skulle man kunna tro att fler hade en mer negativ bild av hur vården fungerar, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

ANNONS

– I kampen mellan entusiasterna och de som tycker det är riktigt dåligt vinner de som tycker det är riktigt dåligt. Men totalt sett väger ändå den positiva bedömningen av vården över, säger han.

Äldre mest positiva

Tre procent anser att vården är mycket bra. Tydligast i undersökningen är att de mest positiva är personer över 65 år – den grupp som oftast själva kommer i direkt kontakt med vården. Här väljer hela 56 procent något alternativen mycket eller ganska bra som svar.

– I den här gruppen är det också något fler som säger att vården fungerar mycket bra jämfört med genomsnittet. Ofta är man mer positiv i egna möten med vården. Man kan ha förtroende för sin läkare eller är nöjd med sin operation, även om man tycker att det politiskt dåligt organiserat.

Enligt Toivo Sjörén brukar sjukvården få ett högt betyg när gäller förtroende.

– Men i den här undersökningen ställs inte frågan om hur förtroendet ser ut utan hur man tycker sjukvården i Västra Götaland fungerar. Vi har inte frågat efter egna erfarenheter utan det handlar mer om den allmänna bilden.

S-väljarna är nöjda

Om man ser till partisympatier bland de tillfrågade blir det tydligt att de rödgröna är mer positiva till hur vården fungerar än vad allians-väljarna är.Tittar man närmare på siffrorna visar det sig att det framför allt är S-väljarna som är nöjda. Hela 67 procent av socialdemokraternas väljare anser att sjukvården i regionen fungerar ganska eller mycket bra.

ANNONS

Vänsterpartiets och SD:s väljare sticker ut som de som är allra mest missnöjda.

– I det här fallet är de partierna mest lika. Båda partierna har en majoritet som säger att vården fungerar dåligt, säger Toivo Sjörén.

Övriga partier skiljer inte ut sig från genomsnittet i undersökningen i någon högre grad.

I regionfullmäktige, som har det yttersta ansvaret för hälso- och sjukvården bildar, M, MP, L, C och KD majoritet under namnet Grönblå samverkan. Oppositionen består av S, V samt SD. Men det politiska styret är relativt anonymt bland allmänheten

– Ja, man vet sällan vilka företrädarna är och de blir lätt en suddig massa. Det är också svårt att veta vilken uppgift kommunen har och vilken som är regionens, säger Toivo Sjörén.

Skattefråga

GP/Sifo har också ställt frågan om man anser att man betalar för mycket, lagom eller för lite skatt till sjukvården i Västra Götaland.

Nära hälften, 49 procent, tycker skatten är lagom som den är i dag. 17 procent tycker att skatten är för hög. Här skiljer den manliga delen av befolkningen ut sig. 26 procent av männen anser att de betalar för hög skatt.

Sverigedemokraternas sympatisörer är tydligast med att skatten är för hög. Nära 40 procent tycker så.

ANNONS

– SD tycker de betalar för mycket skatt. De tycker att skatterna är för höga och är det mest skattenegativa partiet generellt, säger Toivo Sjörén.

Vänsterpartiet drar åt det andra hållet. Här anser över 40 procent att de betalar för lite i skatt till vården.

– Lösningen på missnöjet med vården är helt olika för SD och V.

De som svarat att de tycker att de betalar för lite i skatt fick också frågan hur mycket mer per månad de skulle vilja betala. Nästan hälften säger att de vill betala 100 till 200 kronor mer per månad. Fyra procent är beredda att betala 1000 kronor mer i månaden till sjukvården.

ANNONS