Så ser Ringhals ut på insidan

Just nu pågår revision på Ringhals 4. Följ med under arbetet och få en unik möjlighet att följa med ända fram till reaktorbassängen. Här är Nordens största kärnkraftsanläggning.

ANNONS
|

En nervig stämning och ett dovt mullrande i bakgrunden. Varmt och fuktigt som i ett växthus. Vi har kommit ända in i hjärtat på Ringhals 4 på Väröhalvön i Halland. Vi befinner oss i det allra heligaste och står och tittar ner i den blåa, vattenfyllda bassängen. Där nere skymtar locket på reaktortanken. I härden sitter de 157 bränsleelementen där kärnklyvningen pågår då reaktorn är i drift. Men nu är den avstängd och bränsleelementen bortlyfta och det är därför bassängen är fylld med vatten.

– Vatten är ett bra strålningsskydd och det är därför som det används under tiden som underhållsarbetet pågår, säger Anna Collin som är tillförordnad presschef på Ringhals.

ANNONS

Så funkar det

Det ärvarmt eftersom värmealstring är själva grejen med kärnkraft.

– Under drift blir det lätt 45-50 grader här inne i hallen men vi har en ny kylanläggning från i år som tar ner inomhusvärmen med tio grader, säger Thobias Limberg skyddsbefäl på strålskyddsenheten.

Värmen som alstras vid kärnklyvningen värmer vatten som gör att ånga bildas. Det är denna ånga som driver turbinerna som i sin tur gör att generatorerna kan alstra el.

Det är enorma mängder el som på kort tid bildas i ett kärnkraftverk och under besöket förstår vi att Vattenfall är stolta över att Ringhals 4 har haft sitt produktionsmässigt bästa år hittills med 96,3 procents tillgänglighet på Ringhals 4. Det betyder att personalen får hjulen att snurra utan mankemang till nästan hundra procent utan avbrott.

Vi hargått igenom fyra säkerhetskontroller enligt en noga uträknad rutin för att komma så här långt in. Flera gånger har vi fått ställa oss i en maskin som undersöker främmande föremål på våra kroppar, vi har undersökts för sprängämnen och vi har fått klä av oss alla kläder ända in på underkläderna och står nu utrustade i Ringhals gula overaller, hjälmar, skyddsskor, överdragstossor och glasögon.

Revision av reaktor

Försiktigt ställer vi oss vid det enkla staket som avgränsar området där vi befinner oss i reaktorinneslutningen och området närmast bassängkanten, det så kallade FME-området (Foreign Material Exclusion), och kikar in. Där inne smyger rödklädd personal försiktigt omkring. De har förutom den vanliga skyddsutrustningen också handskar och munskydd. Bäst att inte tappa sin penna i det där vattnet, det har hänt att dykare har fått gå ner för att hämta upp nedtappade föremål men då handlar det om sådant som kan falla ner under ett arbete. Besökare och ytterst få människor inom Ringhals kommer någonsin så här nära reaktortanken.

ANNONS

Just nupågår revision på Ringhals 4, den reaktor som planeras vara i drift fram till 2040. Nu ses den över och en del underhållsarbeten pågår. Bland annat ska reaktorns bränsleelement ses över. De har lyfts upp ur reaktorhärden och fraktats ut ur bassängen via en vattenfylld kanal till bränslehallen. Allt sker med hjälp av robotar som styrs uppifrån reaktorhallen. 80 procent av bränsleelementen återanvänds och 20 procent byts ut. En revision utförs varje år.

Rädsla för radioaktivitet

– Under underhållet gör vi bortåt 3000 olika åtgärder i varierande storleksordning men en av de största är renoveringen av borvattentanken som är en förrådstank som används för att reglera kärnklyvningen i reaktorhärden. Den ska blästras ren och målas om. En annan stor åtgärd är renoveringen av lågtrycksturbinens skovlar. Skovelbärarna monteras ned och skickas ner till Tyskland för renovering, berättar revisionsledare Tommy Larsson.

Revisionen på Ringhals 4 är året längsta på Ringhals, 46 dygn lång. Den startade 2 augusti och pågår till och med 17 september.

Efter besöketintar en del människor i vår omgivning en avvaktande hållning då vi berättar att vi varit inne i reaktorhallen och vi får frågor om strålningsrisk. Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima ligger i luften, namn på orter där olyckor med förödande konsekvenser inträffat. Rädsla för kärnkraft inkluderar funderingar kring haverier och problematik kring slutförvaringen. Men vårt besök på Ringhals gav inga stora utslag. Innan vi lämnar anläggningen mäter vi oss igen. Dosimetern visar på 0.002 milisivert (mSv). Det är mindre än efter ett vanligt tandröntgen.

ANNONS
ANNONS