Så mår djuren i våra vatten

Klimatförändringar, utsläpp av farliga ämnen, trålfiske och främmande arter. Det är bara några av alla hot som våra hav utsätts för dagligen. Hur påverkar dessa hot djur- och växtlivet i våra vatten?