Politiker och tjänstemän dödshotade efter omhändertagande av barn

Sedan i somras har tjänstemän och politiker i en kommun utanför Göteborg vid upprepade tillfällen mottagit grova hot. Det rör sig om både dödshot och hot mot närstående och barn.
Bakgrunden ska vara ett omhändertagande av just ett barn. Föräldrarna ska ha hotat med en imam och ett ”känt klannätverk från Göteborg”.
– Även jag har fått dödshot, säger ordföranden för socialnämnden i den aktuella kommunen.