Att skapa tillgänglighet till sjön Aspen är en viktig del i bostadsprojektet.
Att skapa tillgänglighet till sjön Aspen är en viktig del i bostadsprojektet.

Över 500 lägenheter byggs vid Aspen

Bygget av Aspen strand innebär cirka 550 nya lägenheter i centrala Lerum. Projektet har väckt stort intresse och nu kan allmänheten få en bild av hur området ska se ut.

ANNONS
|

Det nya bostadsområdet vid sjön Aspen, cirka en kilometer sydväst om Lerums centrum, har diskuterats under lång tid. Planprogrammet godkändes 2012 och Lerums kommun har tecknat ett samarbetsavtal med HSB, Skanska och Wallenstam.

Aktörerna ska bygga 550 lägenheter, förskola och ett parkeringshus med verksamheter i bottenplan. Ambitionen är att ta stor hänsyn till naturen, skapa mötesplatser och öka tillgängligheten till sjön. I dag är det svårt att komma till vattnet på grund av det gamla reningsverket på platsen.

– Vi vill öka kontakten med sjön, exempelvis genom att ha en gångstig med utblickar längs naturområdet, säger Tordh Lindgren som är kommunens projektledare för Aspens strand.

ANNONS

Han betonar att hela satsningen har fokus på hållbarhet. Husen ska vara energieffektiva och målet är att minska bilanvändningen.

Lägenheterna är ett välkommet tillskott i villasamhället Lerum, och både bostadsrätter och hyresrätter planeras.

– Det finns ett väldigt stort intresse. Många som bor här vill sälja sina hus och vi har även unga familjer som önskar ett enkelt liv.

Nyligen presenterades de första visionsbilderna över området och går allt som planerat ska detaljplanen klubbas hösten 2018. Därefter kan rivningen av reningsverket dra igång. Tordh Lindgren räknar med inflyttning i de första lägenheterna vid årsskiftet 2020–21.

– Vi planerar också att den nya förskolan ska stå klar samtidigt som de första bostäderna.

Projektet har dock inte gått helt som på räls hittills. Från början var tanken att även bygga på idrottsområdet Aspevallen, men det drogs tillbaka. Det fanns också planer på ett nytt idrottsområde söder om bostäderna dit bland andra Lerums tennisklubb kunde flytta då deras nuvarande lokaler i området försvinner. Men på grund av strandskyddet fick den delen strykas.

– Kommunen har förhandlingar med tennisklubben och vi räknar med att hitta en bra lösning, säger Tordh Lindgren.

Fakta: Aspen strand

  1. Antal lägenheter: cirka 550 fördelade på 18 flerfamiljshus.
  2. Upplåtelseformer: bostadsrätter och hyresrätter.
  3. Aktörer: HSB, Skanska, Wallenstam och Lerums kommun.
  4. Byggyta: cirka 40 000 kvadratmeter samt förskola och kommersiella lokaler.
  5. Byggstart: Markarbetet väntas starta hösten 2018 och en inflyttning av första etappen runt 2020. Aspen strand planeras vara helt klar 2025.
ANNONS