Ökade resurser för tillsyn av kraftverk

Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått extra pengar för att minska vattenkraftverkens påverkan på djur- och växlivet.

ANNONS
|

Vattenkraft är en viktig energikälla men verken kan också utgöra ett stort hinder för vandrande fiskar och påverkar livsmiljön för djur och växter. Länsstyrelsen bedriver tillsyn av Sveriges dammar och vattenkraftverk, men arbetar idag väldigt händelsestyrt med uppdraget. Nu skjuter regeringen till 1,3 miljoner för 2017, med förhandsbesked om ytterligare 1,3 miljoner årligen under fyra år. – Det är en ren resursförstärkning, säger Daniel Johansson, projektledare för Vattenavdelningen på länsstyrelsen i Västra Götaland. Med de här pengarna kommer myndigheten kunna arbeta mer planerat med tillsynen av regionens vattenkraftverk. Och uppdraget är att öka tillsynstakten. – I dagsläget har vi haft personal nog att nätt och jämnt hantera det som kommer in, men med de här pengarna kan vi fundera ut hur vi kan göra större miljönytta och kan styra vårt tillsynsarbete, säger Daniel Johansson. Projektet Miljöanpassad tillsyn har som mål att Sveriges vattenkraftsverk ska leva upp till dagens miljömål och följa kraven i EU:s vattendirektiv och miljöbalken, som innebär att vi ska hålla god ekologisk status i sjöar och vattendrag. – Vi når inte dit med åtgärdstakten i dag. Första steget för länsstyrelsen blir att prioritera vilka vattenverk som berörs. Västra Götaland har 900 dammar och 300 vattenkraftverk, varav en stor del är småskaliga. Och dessa har, enligt länsstyrelsen, stor påverkan på miljön i förhållande till den el som de producerar. – I grund och botten ingår alla kraftverk, men urvalet sker naturligtvis efter en prioritering, säger Daniel Johansson som också säger att man kommer att väga olika intressen mot varandra. Det handlar om att väga naturvärden mot vattenkraftens elproduktion, men även kulturvärden behöver tas hänsyn till. – Vi ska bedriva tillsyn där man tror att det finns störst miljönytta, säger Daniel Johansson. Riskerar småskaliga vattenverk att stängas? – Ja, det kan inte uteslutas att de får ta det beslutet att lägga ner i stället för att söka dyrt miljötillstånd. Och det är just kraftverkens turbiner som är ett problem för vandrande fiskar. – Det finns vedertagen teknik för att eliminera risken att fisk simmar in i turbinerna, man kan förse dem med fingaller som fiskarna inte kan simma igenom. I höst räknar länsstyrelsen med att tillsynsinsatserna ska komma igång.

ANNONS
ANNONS