Enligt Bente Törnqvist och Ingela Lundh, rektorer på Ljungviksskolan, ligger Lerums kommun i framkant när det gäller forskning inom skolan. Nu deltar skolan i ett nytt projekt i samarbete med Göteborgs universitet. Bild: Lisa Henricson
Enligt Bente Törnqvist och Ingela Lundh, rektorer på Ljungviksskolan, ligger Lerums kommun i framkant när det gäller forskning inom skolan. Nu deltar skolan i ett nytt projekt i samarbete med Göteborgs universitet. Bild: Lisa Henricson

Nytt forskningsprojekt ska lyfta undervisningen

För att få in forskningen i klassrummet ska Göteborgs universitet samverka med skolor inom åtta nya projekt. Rektorerna på Ljungviksskolan i Lerum välkomnar satsningen, som ska bidra till att utveckla etikundervisningen.

ANNONS
|

Nyligen blev det klart vilka som blir de första forskningsprojekten i Göteborgsregionen inom regeringsuppdraget ULF, Utveckling, lärande och forskning. Det handlar om så kallad praktiknära forskning, där skolor och forskare tillsammans ansökt om att forska på lika villkor, vilket varit ovanligt tidigare.

– Man har hämtat inspiration från läkarvärlden där man kan forska och arbeta kliniskt samtidigt. Vi är glada över att vi kan vara med och utveckla det här, så att lärare kan arbeta på samma sätt inom skolan, säger Annika Lilja, universitetslektor på institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet.

Hon har tillsammans med flera skolor i Göteborgsområdet nu fått medel för att forska om etikundervisning. Enligt Annika Lilja finns en motsättning mellan det som står i läroplanen och det som lärare och elever tycker är betydelsefullt att lära sig kring etik.

ANNONS

– De vill att de ska handla mer om viktiga frågor i det verkliga livet. Därför vill vi testa en undervisning som har utgångspunkt i skönlitteratur och vi vill se om det kan vidga elevernas perspektiv.

Ljungviksskolan är en av skolorna som deltar i projektet, som startar i höst. Då kommer forskarna observera den vanliga etikundervisningen i årskurs fem. Elever och lärare ska också intervjuas och resultatet kommer att jämföras med en skola där undervisning som utgår från skönlitteratur prövas.

För rektorerna Ingela Lundh och Bente Törnqvist var det ett enkelt val att säga ja när de fick frågan om att delta. Skolan har länge arbetat systematiskt med att utveckla undervisningen, med syftet att höja elevernas resultat. Sedan tidigare samarbetar rektorerna i Lerums kommun också med Göteborgs universitet.

– Vi forskar på vad våra ledarhandlingar får för effekt på elevernas lärande. Sedan har vi det systematiska kvalitetsarbete och det här är ytterligare en viktig pusselbit där vi får forskningen nära oss, säger Bente Törnqvist.

Hon och Ingela Lundh berättar att Ljungviksskolan tidigare haft störst fokus på att utveckla undervisningsmetoder i svenska och matte. Genom projektet får de nu möjlighet att arbeta mer med forskning även inom SO-ämnena.

ANNONS

– Etik är krångligt och vi vill se vad det finns för utmaningar och möjligheter. I dag är det också viktigt att undervisa elever så att de kan lära sig att göra kloka val i livet, säger Ingela Lundh.

Hon betonar också att dagens elever ställer krav och att det kan vara en utmaning att fånga alla. Då blir forskning om vad som är god undervisningskvalitet ett viktigt verktyg att luta sig mot. Enligt rektorerna är kommunens höga ambition om att utveckla undervisningen något som gör Lerums skolor attraktiva bland lärare.

– Det lyfter professionen och lärarna får tid och möjlighet att reflektera kring sin egen undervisning. Vi är också restriktiva med att hoppa på olika projekt som vi inte ser behov av. Målet är alltid att göra skillnad för eleverna, säger Ingela Lundh.

Hon understryker att de också måste skapa förutsättningar för att lärarna ska hinna med utvecklingsarbete och forskning. På Ljungviksskolan har exempelvis alla anställda semestertjänst, det vill säga de jobbar även på loven, och kan då fortbilda sig, planera och arbeta med ämneskonferenser.

– De flesta tycker att det är bra, det ger större möjligheter när det gäller kollegialt lärande, säger Bente Törnqvist.

ANNONS

Fakta: Utveckling, lärande, forskning

  1. Göteborgs universitet har tillsammans med Karlstads universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2017-2021 bedriva en försöksverksamhet kring praktiknära forskning för att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna samt i skolväsendet.
  2. Syftet med försöksverksamheten är att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet.
  3. Projektet där Ljungviksskolan är med heter "Att skärpa den etiska blicken och rösten – en skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter för elever i årskurs fem". Övriga skolor som deltar är Bergums skola, Särö skola och Kullaviksskolan. Projektet pågår från och med i höst och två år framåt.

Källa: Göteborgs universitet

ANNONS