Under våren kommer gruppen som fått kulturunderstödd rehabilitering att prova olika kulturaktiviteter. Bild: Carin Jacobsson, Lena Garnold, Rebecka Kvint, Anders Hofgren
Under våren kommer gruppen som fått kulturunderstödd rehabilitering att prova olika kulturaktiviteter. Bild: Carin Jacobsson, Lena Garnold, Rebecka Kvint, Anders Hofgren

Nu testas kultur på recept i Västsverige

För att hjälpa långtidssjukskriva tillbaka till arbete införs nu kultur på recept i Stenungsund och på Tjörn. Kommunerna är först ut i Västsverige att pröva metoden.

Tjörns kommun
|

Det är en grupp personer som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa eller stress som kommer att testa kulturunderstödd rehabilitering (KUR) under våren, vilket Lokaltidningen STO var först att skriva om.

Projektet innebär att deltagarna, som remitterats från vårdcentralen, träffas varje vecka för att prova olika kulturaktiviteter exempelvis drama, akvarellmålning och musik. De kommer dessutom att få uppleva evenemang som museum eller konserter.

– Vi har friskfokus och ambitionen är att de inte ska tänka på sin sjukdom. Det här ligger utanför vården och därför har vi också anlitat professionella kulturaktörer, säger Jenny Melin, processledare för KUR, på Samordningsförbundet Älv- och kust.

Samordningsförbundet, där Stenungsund, Tjörn, Kungälv, Ale och Öckerö ingår, jobbar gemensamt med rehabiliteringsinsatser och samarbetar med både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Enligt Jenny Melin har det funnits behov av att hitta en mjukare övergång mellan sjukskrivning och arbete och där kan KUR fylla en viktig funktion.

– Det är ett stort steg att gå från att vara hemma till att arbetsträna. Det här blir en mellanperiod när man kan få rutiner i sin vardag och komma in i ett sammanhang igen.

Målet är att få deltagarna att må bättre så att de kan gå vidare och börja arbetsträna eller studera när KUR avslutas i slutet på april.

KUR har använts i Jönköpings län sedan 2013 och även testats i Skåne och Stockholm. Hittills finns dock ingen vetenskaplig forskning som slår fast att rehabiliteringsmetoden verkligen har effekt.

– Vi tror ändå starkt på det här. Det finns forskning som visar att kultur är bra för hälsan och behovet finns, säger Jenny Melin.

Hon hänvisar också till en utvärdering som gjorts i Jönköpings län och som visat flera positiva resultat. Bland dem som fått kulturunderstödd rehabilitering minskade exempelvis symptom på ångest, depression och stress och återgången till arbete ökade.

Nu har dessutom en vetenskaplig studie vid Jönköpings universitet påbörjats för att ta reda på vilka effekter KUR har. Gruppen som startat i Stenungsund och på Tjörn är en del i studien som ska vara klar 2020. Enligt Jenny Melin är deltagarna positiva hittills.

– De tycker att det här är jätteroligt. Några berättade att de fått inspiration att göra saker hemma, som att måla.

Samordningsförbundet Älv- och kust planerar redan nu att fortsätta med en ny grupp i höst och även en i Ale. Därefter får kommunerna själva ta ställning till om de vill införa och finansiera metoden permanent.