Miljardsatsning på fyra spår föreslås igen

Det räcker inte med punktinsatser för att klara trafikökningen på Västra stambanan. Därför föreslår Trafikverket återigen fyrspår mellan Göteborg och Alingsås.

ANNONS
|

Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och trängseln på spåret blir allt större när gods-, fjärr-, regional- och lokaltrafik växer. Det innebär bland annat problem med att utöka pendeltågtrafiken. I den nationella planen, som gäller fram till 2025, finns ett antal åtgärder för att möta den stora efterfrågan. Bland annat förbigångsspår där godståg kan bli omkörda och ett nytt vändspår i Alingsås. Men i Trafikverkets senaste åtgärdsvalsstudie konstateras att det inte är tillräckligt för att nå en långsiktig lösning. För att öka kapaciteten krävs också ytterligare ett dubbelspår på hela eller delar av sträckan mellan Göteborg och Alingsås.

ANNONS

– Nu har vi helt klart underlag för att pröva fyrspår inför kommande planperiod 2018–2029. Får vi med det är det rimligaste att vi i så fall kan bygga i slutet av den perioden, säger Bengt Rydhed, ställföreträdande regionchef på Trafikverket.

Redan för tio år sedan presenterade dåvarande Banverket förslaget om att bygga fyrspår genom Lerum. Men planerna mötte starkt motstånd från Lerums kommun och rann ut i sanden. Nu föreslås istället en utbyggnad antingen från Göteborg till Floda eller från Alingsås till Floda.

– Tidigare trodde vi att en sträckning på mitten skulle klara framtida behov. Men där har vi tänkt om.

Tanken är att bygga ut hela sträckan på sikt, men det är ett dyrt projekt och därför föreslås istället etapper. Notan för sträckan Alingsås– Floda väntas hamna på 5-6 miljarder kronor och för Göteborg–Floda 8–10 miljarder.

Regeringen ska fatta beslut om ny nationell plan våren 2018 och Trafikverket kommer senare i år att få uppdrag att ta fram underlag för beslutet.

Kommer fyrspår med i planen blir frågan om var ett nytt dubbelspår ska byggas nästa steg i processen. Trafikverket kommer då att utreda en sträckning både utanför tätorterna och längs det befintliga spåret.

ANNONS

Resandet mellan Alingsås och Göteborg med pendel- och regiontåg bedöms öka från cirka 20 000 år 2012 till cirka 40 000 per dygn år 2035.

Enligt Trafikverkets prognos kommer godstrafiken på Västra stambanan öka med cirka 25 procent fram till år 2030, vilket innebär cirka 60 tåg per dygn.

Ett ytterligare dubbelspår på en del av spåret mellan Göteborg och Alingsås möjliggör kvartstrafik med pendeltåg.

ANNONS