Christian Eberstein (KD) Eva Andersson (C) Lill Jansson (L) och Alexander Abenius (M) kommer att styra Lerum tillsammans. Bild: Martina Liljedahl
Christian Eberstein (KD) Eva Andersson (C) Lill Jansson (L) och Alexander Abenius (M) kommer att styra Lerum tillsammans. Bild: Martina Liljedahl

Lerumsalliansen har fokus på personalen

Det tog två månader - trots att de fick egen majoritet i valet. Nu har Alliansen i Lerum presenterat sig. Fokus de kommande åren ligger på personalfrågor, ekonomi och näringsliv.

ANNONS
|

– Vi har inte skyndat oss. Vi valde att tänka långsiktigt, att vi ska ha en stabil grund att stå på, förklarar moderatledaren Alexander Abenius som nu blir kommunstyrelsens ordförande.

Han drar paralleller till att bygga ett lag inom sporten, något han själv haft erfarenhet av inom segling.

Efter valet 2014 kunde Alliansen i Lerum inte enas vilket slutade med att C och L samarbetade med S och MP. Samtalsklimatet den här gången är helt annorlunda, enligt Kristian Eberstein (KD).

Alla fyra skriver under på att det varit lätt att komma överens.

– Vi är glada för att vi fick en majoritet. Vi har också tagit lärdom och gått igenom frågorna ordentligt och lärt känna varandra, säger Eva Andersson (C).

ANNONS

Alliansen presenterar inga nya stora satsningar. I stället vill den se till att bygga en långsiktigt god ekonomi, fortsätta bostadsbyggandet på ett hållbart sett, höja kunskapsresultaten i skolan och fokusera på kommunanställdas arbetsmiljö.

Det senare vill partierna bland annat göra genom att sänka sjukskrivningstalen. 2017 var det bara tre kommuner i Sverige som hade högre än Lerum. Men det handlar också om att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för kommande arbetskraft.

– Lerum är en barnkommun. Här bor fler barn än i en genomsittlig svensk kommun.

Inflyttningen ökar och vi kommer att behöva bygga nya förskolor och skolor men också andra saker för barn som idrottshallar och ishall. Personalfrågan har aldrig varit viktigare. Vi kommer behöva rekrytera många nya lärare, säger Lill Jansson (L).

Hon lyfter fram en ny idrottshall i Floda som kommer att byggas ihop med föreningslivet och betonar att Alliansen gärna ser fler sådana samarbeten framöver.

Kristdemokraterna tar sig som väntat an vårdfrågorna i kommunen och den stora utmaningen att rekrytera undersköterskor.

– Med minskade intäkter och växande behov kommer fokus ligga på kärnverksamheterna, förklarade Christian Eberstein.

Men även han lyfte fram arbetsmiljöfrågor och samarbete med föreningsliv och näringsliv.

Liksom tidigare kommer Lerum att ha fyra kommunalråd som ansvarar för var sitt utskott i kommunstyrelsen samt ett oppositionsråd.

ANNONS

Alliansen fick i valet 27 av 51 mandat i kommunfullmäktige.

ANNONS