Inge Nilsson och Anders Hansson från patientföreningen Proliv Väst säger att det går åt rätt håll, men alldeles för långsamt. 
Inge Nilsson och Anders Hansson från patientföreningen Proliv Väst säger att det går åt rätt håll, men alldeles för långsamt. 

Lång väntan på behandling mot prostatacancer

Trots försök att minska väntetiden för patienter med prostatacancer får få behandling inom den rekommenderade tiden. Enligt Prostatacancerförbundet är situationen oacceptabel. – Det är ju inte så att man blir tryggare av att vänta. Det skapar väldigt mycket ångest, säger Anders Hansson.

ANNONS
|

För att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården infördes så kallade standardiserade vårdförlopp 2015. För patienter med prostatacancer innebär det att väntetiden mellan välgrundad misstanke och operation inte ska vara längre än 61 dagar.

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Varje år får omkring 10 000 män diagnosen och cirka 2 400 avlider i sjukdomen.

Fortfarande lång väntetid

Men två år efter att rekommendationerna infördes är det fortfarande få män som opereras inom 61 dagar och väntetiden varierar beroende på var du får vård.

Anders Hansson som är engagerad i patientföreningen Proliv Väst säger att väntetiden är ett stort problem, oavsett hur den medicinska diagnosen ser ut.

ANNONS

– För många män är det en total chock att få reda på att man har cancer. Det dimper ner som en bomb i tillvaron och man tror att man ska dö nästa vecka. Får man då en lång väntetid så skapar det mycket oro och ångest. Det är oacceptabelt, säger han.

Sedan standardiserat vårdförlopp infördes har väntetiden blivit något kortare generellt i Sverige. Flera sjukhus har ställt om organisationen i ambitionen att nå målen.

"Går åt rätt håll"

Maria Frånlund, verksamhetschef vid urologen på SU, håller med om att väntetiderna är för långa. Hon framhåller dock att det går åt rätt håll.

– Det är vår ambition att nå upp till måltiden och vi kämpar för det. Samtidigt har det gått lite för kort tid för att utvärdera effekten av standardiserade vårdförloppet än, säger hon.

Statistik från Nationella cancerregistret visar att väntetiden från remiss till operationsbordet var 164 dagar i median i Sverige 2014. I Västra Götaland var samma siffra 140 dagar.

Två år senare hade väntetiden sjunkit till 151 dagar i Sverige och 133 dagar i Västra Götaland. På SU var mediantiden 151 dagar.

Det kan jämföras med målet på 61 dagars väntetid.

Långsamt växande sjukdom

– Trots att mediantiden till operation är betydligt kortare för högriskpatienter arbetar vi med att förbättra ledtiden för hela patientgruppen, säger Maria Frånlund.

ANNONS

Hon påpekar att prostatacancer är en långsamt växande sjukdom där väntetiden sällan påverkar sjukdomsförloppet negativt. Däremot innebär väntan ett stort psykiskt lidande för patienterna.

– För den enskilde individen är det självklart aldrig acceptabelt att vänta, det medför stress och oro.

Under våren har vården utvärderats på Sahlgrenska och till hösten startar sjukhuset ett center för prostatacancer för att få bättre samverkan.

Oro för situationen

Inge Nilsson, ordförande för Proliv Väst, välkomnar satsningarna, men menar samtidigt att utvecklingen går alldeles för långsamt.

– Det sker mycket positivt med flera lovvärda initiativ inom prostatacancervården, men det behövs mer och det behövs snabbt. Det saknas kompetens på alla nivåer i samhället, förutom inom just vården där de är fantastiska. Samtidigt väcker deras arbetssituation en oro för att de inte ska orka. Och vilka blir förlorarna då? Det är vi och alla kommande patienter, säger han.

Fakta:Väntetider i Västra Götaland

Standardiserat vårdförlopp för prostatacancer infördes 2015. Enligt rekommendationen ska väntetiden mellan välgrundad misstanke och operation inte överstiga 61 dagar.

Sjukhus Väntetid dagar medianvärde 2014 2016

Carlanderska sjukhuset 83 102

Skaraborgs sjukhus Skövde 112 123,5

Sahlgrenska universitetssjukhuset 153 151

Södra Älvsborgs sjukhus 105,5 84

Uddevalla sjukhus 133 89,5

Varbergs sjukhus 112 136,5

Västra Götaland 140 133

Sverige 164 151

Källa: Nationella cancerregistret

ANNONS