I mitten av stadsparken i Partille står en gigantisk lek- och klätterbäver i trä, inspirerad av gnagarna i Säveån. Bild: Frida Ekborg
I mitten av stadsparken i Partille står en gigantisk lek- och klätterbäver i trä, inspirerad av gnagarna i Säveån. Bild: Frida Ekborg

Kulturum – ett bygge där många utvecklas

Skaparna bakom Kulturumkvarteret tilldelas Partille kommuns byggpris 2017 för att ha bidragit till stadens utveckling. Ett knappt halvår efter den officiella invigningen kan man se att allaktivitetshuset och stadsparken har gett både gymnasiet och stadskärnan ett lyft.

ANNONS
|

– Det är väldigt roligt att bli tilldelad priset men främst är det roligt att se att folk använder platsen. Det har stor betydelse för Partille kommun, säger Petra Ekström, landskapsarkitekt på Landskapsgruppen.

Tillsammans med kollegan Lars-Åke Adolfsson, arkitekten Bengt Lindh på dåvarande Figura arkitekter AB och byggaktören Partillebo AB delar man priset med följande motivering:

”När Partille går från förort till förstad är kvarteret med Kulturrum, gymnasiet, bostäder samt stadspark ett fint exempel som bidrar till utvecklingen. Byggnaden tillför miljön en stadsmässig karaktär genom sin skala, sina väl utformade detaljer samt genom sin relation till gaturummet".

– Parken blev som jag tänkte mig. Den har många kvalitéer och hänger ihop i en enhet, säger Petra Ekström.

ANNONS

Parken innehåller bland annat en utomhusscen, basketplan, skolgård och inte minst lekplatsen med den stora bävern i trä, kallad Justin Bäver.

– Många av aktiviteterna i parken kommer från idéer av gymnasiets ungdomar. De tog fram en mycket utförlig enkät där det fanns konkreta förslag, scenen bland annat, säger Petra Ekström.

Gymnasiet ligger i allaktivitetshuset och delar lokaler med bland annat kulturskolan, Ungdomens hus, en förskola och vuxenutbildningen. På de övre våningarna har man byggt 150 lägenheter.

Den första tiden för gymnasiet i Kulturum har enligt rektorerna Susanne Krook och Sofie Andresen varit lyckad.

–Eleverna är jättenöjda med lokalerna. Det är fantastiskt för oss och våra elever att vi fått vara med under planeringen och bygget. Det här är ett lyft för gymnasiet och för hela Partille, säger Sofie Andresen.

– Jag tror absolut att det bidrar till en ökad andel elever från den egna kommunen, säger Susanne Krook.

De 20 lägenheterna som är öronmärkta för idrottsgymnasiet kan också vara en del i att skolan blir mer attraktiv.

– Man tar hissen ner till skolan och det är fem minuter härifrån till träningen. Här har man verkligen en möjlighet att både studera och satsa. Det gör även att Kulturum lever dygnet runt, säger Susanne Krook.

ANNONS
ANNONS